BIH / IZRAĐEN NACRT KATALOGA KRITERIJUMA ZA ODRŽIVI RAZVOJ MHE U BIH / BOSNA I HERCEGOVINA / AUTOR: VLADIMIR BERBATOVIĆ / BGEN


31.10.2019
Međuinstitucionalna i međuentitetska radna grupa, uz tehničku podršku GIZ-a, izradila je Nacrt kataloga kriterijuma za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana (MHE) u Bosni i Hercegovini i pozvala sve zainteresovane strane da pošalju pitanja i komentare. Nacrt kataloga sadrži značajan broj kriterijuma koji su podeljeni u pet poglavlja – Energetika, Upravljanje vodama, Prostorno planiranje, Ekologija voda i Zaštita prirode.

Nacrt kataloga je napravljen imajući u vidu činjenicu da uticaji na životnu sredinu i lokalni socioekonomski uticaji hidroenergije mogu biti značajni, pa stoga odabir potencijalnih mjesta za izgradnju MHE mora uzeti u obzir jasno definisane kriterijume koji pokrivaju različite faktore održivosti i područja uticaja, objasnilo je u saopštenju Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske.

Takođe se napominje da je hidroenergetski sektor jedan od najkompleksnijih u BiH u smislu regulative i podeljenih nadležnosti države, entiteta, kantona i opština.

Nacrt je dostupan za preuzimanje i pregled, a sve zainteresovane strane se pozivaju da pošalju pitanja i komentare putem e-maila na adresu: n.milovcevic@mier.vladars.net do 20.novembra 2019. godine.

Cilj kataloga – ublažavanje ekoloških i socioekonomskih uticaja gradnje MHE

Jedan od glavnih ciljeva izrade Nacrta kataloga je podizanje svesti o značaju održivog razvoja i potrebe za ublažavanjem ekoloških i socioekonomskih uticaja u vezi sa izgradnjom MHE, piše u saopštenju.

Katalog kriterijuma takođe ima za cilj promovisanje strateškog i održivog planiranja u procesu izgradnje MHE, stvaranje osnove za konsultante, projektante i investitore da ocene kvalifikovanost projekta u ranoj fazi planiranja, kao i stvaranje pravnog okvira za donosioce odluka u oblasti izdavanja licenci, dozvola i koncesija za izgradnju i puštanje u rad MHE.

Zbog brojnih negativnih uticaja na životnu sredinu i lokalne zajednice, gradnja MHE izaziva veliku pažnju javnosti i nailazi na snažan otpor širom regiona, kako među običnim ljudima, tako i među organizacijama civilnog društva i u stručnoj javnosti. Prema ranijim izveštajima, u BiH trenutno ima 65 MHE.

31.10.2019 · MALE_HIDROELEKTRANE / MHE / ODRŽIVA_ENERGETIKA / UTICAJ_NA_ŽIVOTNU_SREDINU / ŽIVOTNA_SREDINA