EVROPA / EUROPSKE EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA SU U PADU


04.11.2019
EU će ostvariti svoje ciljeve o smanjenju emisija do 2020.

Emisije stakleničkih plinova prošle godine smanjile su se za dva posto u cijeloj EU, pokazuju posljednje službene preliminarne procjene. Isodobno, relativno spor napredak u primjeni obnovljivih izvora energije i dekarbonizacija prometnog sektora i dalje izazivaju zabrinutost okolišne agencije EU. Posljednji trendovi i projekcije emisija koje je prošli tjedan objavila Europska agencija za okoliš (EEA) govore da je EU ostvarila dva posto smanjenja stakleničkih plinova prošle godine, što je ukupno smanjilo emisije od 1990. za 23,2%. 

 

Dakle, EU je čvrsto na putu da premaši cilj za 2020. za smanjenje emisija za 20% u odnosu na razinu iz 1990. Ali EEA je upozorila da je potreban znatno veći napredak u postizanju cilja za 2030. o smanjenju za 40%, što će biti vrlo teško mnogim članicama. Trenutno se očekuje da će samo Grčka, Portugal i Švedska ostvariti svoje pojedinačne klimatske ciljeve do 2030. godine, prema izvještajima EEA-e za 2019. godinu. Agencija je također upozorila na spor napredak u energetskoj učinkovitostidekarbonizaciji transportnih goriva i povećanju udjela obnovljivih izvora energije koji ne napreduju u zadovoljavajućem tempu u smislu cilja do 2030., objavio je Business green. /  ENERGETIKA-NET.COM

04.11.2019 · DEKARBONIZACIJA / EMISIJSKI_CILJEVI / EMISIJE / OBNOVLJIVI_IZVORI / PROMET