SRBIJA / JUBILEJ BLOKA TENT A5 / „PETICA“ OBELEŽILA ČETIRI DECENIJE


14.11.2019
Blok 5 u TENT A je od prve sinhronizacije do sredine septembra ove godine proizveo više od 66 milijardi kilovat-časova električne energije

Blok 5 na lokaciji TE „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu ove godine obeležava 40 godina od svog prvog priklјučenja na elektroenergetsku mrežu Srbije. Tokom protekle četiri veoma uspešne decenije rada, ovog, po redosledu gradnje trećeg tristamegavatnog bloka u TENT A, „petica“ je bila intenzivno angažovana u baznom režimu elektroenergetskog sistema Srbije i u čitavom periodu radila je pouzdano i bez većih havarija. Uostalom, o tome brojke najbolјe govore. U periodu od prve sinhronizacije, 10. septembra 1979. godine u 19.10 časova, do 18. septembra 2019. godine, blok 5 je proizveo i elektroenergetskom sistemu zemlјe predao više od 66 milijardi kilovat-časova električne energije. Na mreži je za to vreme proveo 260.527 časova rada. 

 

Redovno održavanje i kapitalni zahvati

 

Ovakvi rezultati sigurno ne bi bili ostvareni da se tokom eksploatacionog perioda ovog postrojenja nije istovremeno vodila briga o njegovom redovnom održavanju, u okviru kojeg su obavlјeni određeni kapitalni zahvati, koji su bloku 5 produžili životni vek, a pouzdanost i efikasnost njegovog rada održali na potrebnom, visokom nivou. 

Obimniji zahvati na bloku 5 su, prema rečima Srđana Josipovića, direktora tehničkih poslova za proizvodnju energije u ogranku TENT, realizovani 2004. i 2012. godine. 

– Tokom remonta „petice“ 2004, na parnoj turbini bloka repariran je regulacioni stupanj turbine visokog pritiska, zamenjene su rotorske lopatice najvećeg dela stupnjeva turbine srednjeg pritiska, kao i prva tri stupnja oba fluksa turbine niskog pritiska. Turbina je do tada bila u pogonu više od 200.000 sati, sa velikim brojem startova, pa je bila neophodna zamena dela lopatičnog aparata za pouzdan nastavak njene eksploatacije. Tom prilikom urađena je kompletna zamena cevnog sistema kondenzatora. Te godine na kotlovskom delu postrojenja, zbog stanja materijala, zamenjen je parovod sveže pare i parovod tople međupregrejane pare, ceo isparivač, kao i pojedini delovi grejnih površina kotla, čija se zamena kasnije nastavila u 2012 – podsetio je Josipović. 

Na osnovu prethodno sprovedene analize parnog kotla koju je uradila firma SES, utvrđeno je da je moguće povećanje trajne produkcije kotla uz zadržavanje originalnih vrednosti parametara sveže i dogrejane pare bez promene stepena korisnosti kotla. Posle iskustva s retrofitom turbine bloka 6, u narednom remontu bloka 5 realizovano je podizanje njegove bruto nominalne snage korišćenjem tehničko i ekonomsko opravdanih zahvata na bloku, uz uvažavanje ograničenja drugih uređaja bloka.

– S obzirom na činjenicu da je Republika Srbija preuzela obaveze da rad termoblokova na njenoj teritoriji mora biti usklađen s Direktivom o velikim ložištima i Direktivom o industrijskim emisijama, u delu koji se odnosi na ograničenje emisija zagađujućih materija, shodno tome, kotlovsko postrojenje bloka 5 je 2012. osposoblјeno da radi u skladu sa zakonskim propisima. To znači da emisija azotnih oksida bude svedena u okvire ispod 200 miligrama po kubnom metru, čime je znatno smanjen negativni uticaj na životnu sredinu – kaže Josipović.

To je podrazumevalo rekonstrukciju ložišnog sistema i drugih delova kotlovskog postrojenja, na način da se izvrši redukcija postojeće emisije azotnih oksida primarnim merama. 

– Primarne mere su podrazumevale smanjenje emisije na samom izvoru, odnosno sprečavanje stvaranje azotnih oksida u ložištu, a to znači redukciju viška vazduha u zoni gorionika. Za potpuno sagorevanje ubacuju se preostale potrebne količine vazduha u zoni gorionika na izlazu iz ložišta – objasnio je Josipović. 

 

Glavni cilјevi modernizacije

 

Modernizacijom sistema za sagorevanje na kotlovskom delu postrojenja, pored smanjenja emisije azotnih oksida i svođenja maksimalne emisije uglјen-monoksida na nivo ispod granične vrednosti, ostvareno je i održavanje projektnog stepena korisnosti kotla i projektnih parametara kotlovskog postrojenja (masenog protoka sveže pare, pritiska sveže pare ispred turbine, temperature sveže i međupregrejne pare, temperature dimnog gasa na izlazu), kao i ograničavanje uticaja modernizacije na kapacitete mlinova. 

– Za povećanu produkciju kotla pri istim parametrima napojne vode, sveže i dogrejane pare, potrebno je bilo obezbediti povećan kapacitet mlinova, pa su na mlinovima urađeni neophodni zahvati sa cilјem postizanja većeg projektnog kapaciteta. Na bloku 5 izvođač radova „Hitači pauer Jurop“ je realizovao projekat rekonstrukcije mlinova i ugradnju LNOx gorionika. Pored toga, na turbinskom delu postrojenja zamenjena je postojeća turbinska oprema sa elementima turbine bloka 6 demontirane u okviru kapitalnog remonta ovog bloka 2010, nad kojom je urađen fabrički remont u „Alstomovim“ pogonima. Retrofit turbine je urađen kroz opciju povećanja protoka pare i sastojao se u zameni lopatičnog aparata i ugradnje 3D lopatica poslednje generacije – istakao je Josipović. 

Posle svih ovih zahvata, danas je blok 5 ne samo podmlađen već je i njegov radni vek produžen, povećana je snaga sa 308,5 megavata na 344,5 megavata i energetska efikasnost, a i svi važni zahtevi za zaštitu životne sredine su ispunjeni. Ovako modernizovana, „petica“ predstavlјa jedan od glavnih oslonaca u proizvodnji električne energije na ovim prostorima.

 

M. Vuković

 

Antrfile

 

Kao na sportskoj utakmici

 

Novinari lista TENT su zabeležili da je tog 10. septembra 1979, oko 16 časova, počelo finale pokretanja „petice“. Pod sigurnom rukom rukovalaca pušta se para u turbinu, a zatim, vođena dobrom „tehnikom“, turbina posle izvesnog vremena ustalјuje svoju brzinu na 3.000 obrtaja u minutu. Prisutni radnici, izvođači, mnogi zvani i nezvani, zauzeli su mesta u neposrednoj blizini, na posebnim klupama, kao da će posmatrati sportski meč. I zaista, svi prisutni i učesnici imali su prilike da prate „borbu čoveka i mašine“. Pobeda je ostvarena u 19 časova i 10 minuta, kada je blok 5 sinhronizovan na mrežu. 

14.11.2019 · JUBILEJ_BLOKA_TENT_A5_/_„PETICA“