SRBIJA / EPS ENERGIJA / KREIRANJE BROJNIH POGONSKIH DOGAĐAJA I MOGUĆNOST NJIHOVOG PONAVLЈANJA DOPRINEĆE BOLЈOJ OBUČENOSTI POLAZNIKA


14.11.2019
U termoelektrani „Nikola Tesla B“ u Ušću završavaju se radovi na adaptaciji prostora i uvođenju simulatora rada bloka. Ovaj projekat se realizuje u saradnji sa „Simensom“ i Institutom „Mihajlo Pupin“, po sistemu „klјuč u ruke“, a vredan je 65 miliona dinara. Završeni su kompletni građevinski radovi i u toku je instaliranje opreme najnovije generacije za rad simulatora.

U termoelektrani „Nikola Tesla B“ u Ušću završavaju se radovi na adaptaciji prostora i uvođenju simulatora rada bloka. Ovaj projekat se realizuje u saradnji sa „Simensom“ i Institutom „Mihajlo Pupin“, po sistemu „klјuč u ruke“, a vredan je 65 miliona dinara. Završeni su kompletni građevinski radovi i u toku je instaliranje opreme najnovije generacije za rad simulatora. 

Prostorija u kojoj će biti smešten ovaj uređaj predstavlјaće kopiju prave komande bloka, sa identičnim nameštajem, stolovima, stolicama i ostalom pratećom opremom. Pomoću servera i odgovarajućeg softvera, ovim uređajem simuliraće se rad bloka i služiće za obuku rukovalaca blokova i njegovih pomoćnika, kao i za obuku inženjera.  

Prema rečima Aleksandra Ilića, vodećeg sistem inženjera Sektora proizvodnje u TENT B, zaduženog za realizaciju ovog projekta, izrada softvera je u završnoj fazi. 

– Očekujem da ćemo u naredna dva meseca dobiti prvu verziju softvera, posle čega ćemo, u narednih šest meseci, obaviti njegovo testiranje. Ovim softverom simuliraće se gotovo sve vrste pogonskih događaja koji prate rad bloka, tako da će rukovalac za komandnim pultom imati osećaj kao da stvarno „vozi“ blok – rekao je Ilić. 

Prostorija sa simulatorom je između komandnih soba dva bloka, na koti 12 metara. Na ovom „poligonu“, u kojem će se obavlјati kompletna obuka rukovalaca bloka, u toku je montiranje opreme. Postavlјena su tri radna stola, na kojima će se obučavati posada bloka sastavlјena od: rukovaoca bloka, pomoćnika rukovaoca (ložač) i rukovaoca elektropostrojenja. Svako od njih će ispred sebeimati po četiri monitora, kao i na pravoj komandi, putem kojih će pratiti stanje u pogonu i upravlјati postrojenjem. Na zidu ispred biće četiri velika monitora na kojima će se pratiti najbitniji parametri rada bloka. Iza posade bloka, u učionici, smešten je sto inženjerske stanice, odakle će inženjeri testirati posadu bloka. Na plafonu, iznad inženjerskog stola, instaliran je projektor koji je predviđen da na zidu iza inženjerske stanice projektuje šematske prikaze iz pogona. U manjoj prostoriji, levo od simuliranog komandnog stola, smešten je ormar sa serverima preko koga će rukovaoci da upravlјaju postrojenjem.

Početkom 2020. krećuobuke prvih polaznika na simulatoru. Uporedo s obukom radiće se i dodatna ispitivanja i testiranja samog uređaja. 

– Prvo ćemo ispitivati rad simulatora bez polaznika, a kasnije ćemo, zajedno sa njima, prolaziti kroz različite pogonske situacije. Na taj način ćemo gledati, s jedne strane, kako oni reaguju u datim situacijama, a s druge ćemo pratiti odzive sistema, upoređivati ih s radom bloka i raditi sve neophodne korekcije – rekao je Ilić.

Svaki polaznik mnogo će se komotnije osećati dok virtuelno upravlјa postrojenjem.  

– U takvim situacijama rukovalac na obuci može i da pogreši, što, naravno, neće izazvati nikakve posledice, a može samo da mu pomogne. Simulacijom raznih pogonskih situacija posmatraćemo kako lјudi koji se obučavaju na njih reaguju. I možemo takve situacije da ponavlјamo unedogled, dok god se ne utreniraju da na pravi način odreaguju, jer je krajnji cilј je da se njihovo upravlјanje blokom svede na rutinu. S druge strane, potrebno je periodično obnavlјati znanje rukovalaca, jer se zbog smenskog rada posade blokova dešava da pojedini lјudi dosta dugo tokom svoje smene nemaju ni kretanje ni zaustavlјanje bloka – rekao je on. 

U narednih nekoliko godina očekuje se promena sastava posade blokova ove termoelektrane, zbog toga što većina postave stiče, gotovo u isto vreme, uslove za odlazak u penziju. To će istovremeno značiti da će posade komande blokova biti popunjene novim lјudima. Simulator stiže u pravi čas.

– Trudićemo se da rad simulatora, koliko god je to moguće, bude približan radu bloka. Cilј nam je da, pomoću simulatora, nove lјude pripremimo, koliko god je to moguće, za nove izazove, i da, kada sednu za pravi komandni pult bloka, imaju dobro predznanje o tome šta treba da rade – rekao je Ilić.

 

M. Vuković

 

Kreiranje pogonskih događaja

 

Kreiranjem raznih pogonskih događaja, praviće se scenariji za njihovo testiranje. 

– Postojaće mogućnost da se neki događaj koji se desio na bloku presnimi, učita u simulator i da se nebrojeno puta ponavlјa tokom obuke kako bi rukovaoci bloka stekli potrebnu rutinu – kaže Aleksandar Ilić. 

 

14.11.2019 · „Nikola_Tesla_B“