SRBIJA


27.11.2019
Privredna komora Srbije i španska kompanija Navitacum potpisali su Sporazum o saradnji na istraživanju solarnih kapaciteta Srbije NAVODI BALKAN GREEN NEWS.

Španska kompanija Navitacum angažovaće se na pripremi projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, naročito solarnih parkova, snage veće od 50 MW, i dovođenju investitora u oblasti korišćenja obnovljive energije u Srbiji, a za ulaganja su već zainteresovane velike kompanije iz Španije, Švajcarske i EU, istaknuto je prilikom potpisivanja sporazuma o saradnji u PKS.

Sporazum su, kako je saopštila PKS, potpisali Igor Popović, direktor Sektora udruženja privrede PKS i Francisco Gonzalez, direktor firme Navitacum.

Gonzales je ukazao da postoji interes velikih kompanija iz Španije i drugih država EU, kao i Švajcarske, da investiraju u solarne elektrane u Srbiji.

Biće izrađena studija o proizvodnim kapacitetima i stepenu zastupljenosti svih vidova OIE na teritoriji Srbije

U saradnji sa resornim institucijama biće izrađena studija o proizvodnim kapacitetima i stepenu zastupljenosti svih vidova obnovljivih izvora energije na teritoriji Srbije, posebno energije Sunca, a PKS će pomoći savetodavno i kontaktima, najavio je Popović.

Španska kompanija nije zainteresovana za subvencije države, već će predložiti drugačije modele privlačenja investitora

Španska kompanija nije zainteresovana za subvencije države, već će predložiti drugačije modele privlačenja investitora za projekte u oblasti izgradnje postrojenja i proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u našoj zemlji, navela je PKS.

Srbija ima značajno veći broj časova sunčevog zračenja dnevno nego većina evropskih zemalja

Prema informacijama Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA), Srbija ima značajno veći broj časova sunčevog zračenja dnevno nego većina evropskih zemalja, a najbolji uslovi vladaju u jugoistočnom delu naše zemlje, što je čini primamljivom destinacijom za velike globalne investitore u ovoj oblasti, navela je PKS.

Korišćenjem energije Sunca za proizvodnju toplotne i električne energije, kako je rečeno, smanjuje se potreba za korišćenjem konvencionalnih izvora energije na bazi fosilnih goriva, čime bi Srbija mogla značajno da smanjuje svoju godišnju emisiju ugljen dioksida.

27.11.2019 · PKS / SOLARNA_ELEKTRANA / SOLARNI_PARK