REGION / EU / POMEREN ROK ZA USVAJANJE ENERGETSKIH I KLIMATSKIH CILJEVA DO 2030. U ČLANICAMA ENERGETSKE ZAJEDNICE / REGION/EU AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


02.12.2019
Ciljevi za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u ugovornim stranama Energetske zajednice trebalo bi da budu usvojeni do sredine 2021. godine, najavila je Evropska komisija nakon što prethodno predviđeni rok – do novembra 2019. godine, nije ispoštovan,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Kako kažu u Sekretarijatu Energetske zajednice, Evropska komisija je na sastanku Tehničke radne grupe za energetiku i klimu u okviru Energetske zajednice najavila novi rok za postavljanje ciljeva za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2030. za ugovorne strane Energetske zajednice.

Evropska komisija je obezbedila potrebna finansijska sredstva za primenu modela EU na ugovorne strane

Evropska komisija je saopštila da je obezbedila potrebna finansijska sredstva za primenu EU i na ugovorne strane, rekli su u Sekretarijatu za Balkan Green Energy News.

Očekuje se da će novi ciljevi za ugovorne strane biti usvojeni do sredine 2021. godine

Projektni zadatak će, dodaje se, biti razmotren sa ugovornim stranama i Sekretarijatom do kraja 2019. godine, kako bi se obuhvatili nacionalni prioriteti i okolnosti.

Posle toga će timovi zaduženi za modeliranje posetiti ugovorne strane i sarađivati sa nacionalnim stručnjacima. Analitički rad bi trebalo da bude završen do kraja 2020. godine, i očekuje se da će na osnovu tih rezultata novi ciljevi biti usvojeni do sredine 2021. godine, kažu u Sekretarijatu.

Inače, Ministarski savet Energetske zajednice u novembru 2018. godine usvojio je Opšte smernice za donošenje energetskih i klimatskih ciljeva do 2030. godine.

U ovom dokumentu se navodi da je Ministarski savet zadovoljan zbog uključivanja ciljeva do 2030. za ugovorne strane u pravni okvir Energetske zajednice kroz prilagođavanje nove Direktive o energetskoj efikasnosti, Direktive o obnovljivim izvorima energije i Uredbe o upravljanju nakon što ovi propisi budu stupili na snagu u EU, kao što je naznačeno u aneksu.

Aneksom je naime predviđeno usvajanje Direktive o energetskoj efikasnosti, Direktive o obnovljivim izvorima energije i Uredbe o upravljanju, zajedno sa ciljevima do 2030. za ugovorne strane do novembra 2019. godine

02.12.2019 · ENERGETSKA_EFIKASNOST / ENERGETSKA_ZAJEDNICA / ENERGETSKI_I_KLIMATSKI_CILJEVI / GASOVI_SA_EFEKTOM_STAKLENE_BAŠTE / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE