SRBIJA / SRSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI


11.12.2019
Serija predavanja: Energija kao jedan od najvećih izazova čovečanstva u XXI veku /   Predavanje /     Ekologija građenih prostora i energetska održivost u arhitekturi  

Prostori oko nas, građeni kontekst koji nas okružuje i urbanizacija prirodnog pejzaža sve je više zasićen betonom, čelikom, plastikom ili novim građevinskim, tehnološkim materijalima. Preizgrađene strukture našeg neposrednog okruženja, negativno deluju na korisnike prostora i generišu potrebu uvođenja prirode ili elemenata prirode u takav kontekst. U poslednje vreme svedoci smo sve veće upotrebe zelenila u arhitektonskim strukturama, objektima ili urbanističkim celinama. Tehnologija koja na određeni način može da zasmeta u našem okruženju istovremeno podržava i omogućava ugrađivanje ekoloških i energetskih sistema kao integralnih elemenata arhitektonike. Gradeći danas, arhitekti su u prilici da raznovrsno intervenišu u prostoru, sa širokim spektrom mogućnosti oblikovanja i tehnoloških rešenja. Uz ove tehnološke inovacije, treba zadržati razumevanje ekologije kao relacione nauke i težnje koja se ne sprovodi isklјučivo uz pomoć tehnoloških proizvoda, već značajnije, kroz postizanje harmoničnih odnosa između čoveka-društva i prirodnog okruženja.\

 

akademik Branislav Mitrović

docent dr Pavle Stamenović

 

11.12.2019 · EKOLOGIJA_GRAĐENJA / PROSTORNI_RESURSI / ODRŽIVOST_U_ARHITEKTURI