KOSOVO / BUDUĆA VETROFARMA BUDAKOVA DOBILA UGOVOR OD KOSTT-A O ISPORUCI STRUJE / KOSOVO* / AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


18.12.2019
Operator sistema, prenosa i tržišta (KOSTT) Kosova* saopštio je da je postigao sporazum o struji koju će generisati 15 turbina u vetroparku koji planira da izgradi Bondcom Energy Point Llc. U izjavi za štampu se ističe značaj diverzifikacije izvora električne energije i dodaje da je instituciju predstavljao generalni direktor Ilir Šalja. Direktor Enver Cacaj je potpisao ugovor u ime kompanije koja razvija postrojenje od 46 megavata, po imenu Budakova, NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Operater sistema prenosa struje je dodao da će vetrofarma Budakova biti povezana na dalekovod od 110 kilovolti. Lokacija je na teritorijama Suve Reke, Štrpca i Uroševca. Prvi megavat-sati će, po planu, poteći u roku od dve godine. KOSTT je naglasio da su njegovi napori usredsređeni na ispunjavanje ciljeva iz nacionalne desetogodišnje strategije zaključno sa 2026. godinom.

Budakova ili Budakovo je ime obližnjeg sela, smeštenog u južnom delu pokrajine za koju Srbija smatra da je 2008. nelegalno proglasila nezavisnost. Bondcom je registrovan u Prizrenu. Još jedna povezana firma posluje sa sedištem u Beogradu.

U početku, projekat je razvijao NEK iz Švajcarske u ime Upwind Internationala. Sadašnji vlasnici nameravaju da podignu stubove na mestima s nadmorskom visinom od između hiljadu i 1.600 metara.

Po početnim procenama, godišnja proizvodnja je trebalo da dostigne 130 gigavat-sati. Regulatorni ured za energiju (ERO) je prošle godine izdao privremenu dozvolu za instaliranje pogona Budakova 1 na vetar. Po dokumentaciji iz te faze, planirana snaga je bila 11 megavata.

Napomenimo da je Enlight Renewable Energy upravo našao polovinu potrebne pozajmice za vetropark Bajgora od 105 megavata u opštini Mitrovica. Podršku je odobrila Evropska banka za obnovu i razvoj. Ona će sa 58 miliona kreditirati podizanje 27 turbina, najveće domaće vetrofarme.

Nedavno objavljena studija Svetske banke pokazala je da je za donosioce odluka u Prištini najisplativije da gasi postrojenja za proizvodnju struje iz uglja i da se oslone na manje jedinice, energiju iz obnovljivih izvora i energetsku efikasnost umesto da gradi još jednu termoelektranu u kojoj bi se koristio lignit.

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

 

18.12.2019 · BONDCOM / VETROPARKOVI