EPS ENERGIJA / TENT B SPREMAN ZA ZIMU / BOLЈI RAD POSTROJENJA


01.01.2020
Rukovaoci blokova dobro su se obučili da upravlјaju blokom u radu sa svih osam mlinova

Najsnažnija postrojenja EPS-a, oba bloka u TE „Nikola Tesla B“ na Ušću, dočekaće spremno predstojeću zimsku sezonu, ističu u ovoj termoelektrani. Redovni godišnji remonti na oba bloka TENT B obavlјeni su još u aprilu i maju i trajali su po 29 dana. Leto je proteklo u proizvodnom režimu rada ovih postrojenja koja su pokazala upadlјivo bolјe rezultate u odnosu na prošlu godinu.

– U odnosu na 2018. znatno je smanjena potrošnja mazuta, a i broj zastoja blokova je bio manji. Ove godine nismo imali nijednu situaciju da je do zastoja bloka došlo zbog lјudskog faktora, odnosno zbog manipulativne greške čoveka. Broj zastoja ne samo da je bio manji već su bili i kratkotrajni, prosečno 32 sata. Pola vremena od toga je potrebno da prođe samo da se postrojenje ohladi kako bi majstor mogao na njemu da radi. U ovoj godini nije bilo kvarova za koje su bila potrebna tri ili četiri dana da se otklone – kaže Nebojša Turnić, šef Službe proizvodnje TENT B.

Prema rečima Ilije Radovanovića, glavnog inženjera proizvodnje u TENT B, sa povećanom kontrolom rada postrojenja, dodatnom edukacijom zaposlenih u proizvodnji, redovnim analizama pogonskih događaja, „vožnji“ blokova prema projektnim parametrima i sa dobrim upravlјanjem, i svi drugi osnovni pokazatelјi rada blokova sada su bolјi nego u prethodnom periodu.

– To je omogućilo da vreme raspoloživosti rada ove termoelektrane takođe bude povećano u ovoj godini – istakao je Radovanović. – Sprovodimo i permanentnu obuku radnika u proizvodnji, sa sugestijom da rade po datim instrukcijama. U tom smislu, pomalo koristimo i novi simulator rada bloka, u onim delovima gde je njegovo instaliranje završeno. Povećan broj obilazaka postrojenja i kontrola njihovog rada omogućili su da se blagovremeno uklanjaju uočeni nedostaci. U tome nam dosta pomaže i DCS sistem automatskog upravlјanja, koji je ugrađen na svim postrojenjima termoelektrane, sem u crpnoj stanici, koja je planirana za naredni remont, da izvršimo dobru analizu nekog problema i da obavimo neophodne popravke, što već daje pozitivne rezultate.

Tokom kontrole rada postrojenja svi uočeni nedostaci na nekom uređaju se svakodnevno upisuju u knjigu kvarova, koju imaju svi delovi proizvodnog pogona. Na jutarnjim sastancima se sve unete primedbe analiziraju, a potom slede odgovarajuće odluke kako bi se upisane primedbe u optimalnom roku rešile.

– Devedeset odsto takvih primedbi se rešava odmah, a ostale čekaju prvi zastoj bloka, dok se veoma mali broj rešava u toku remonta. I knjiga kvarova je bila tanja od one iz prošle godine – naglašava Turnić.

Prvi i najosnovniji parametar o kome rukovalac bloka treba da vodi računa, kako kaže Radovanović, jeste proizvodnja električne energije, ali se, takođe, velika pažnja poklanja i njenom ekološkom aspektu.

– Upravlјanje blokom rukovaoci i njihovi pomoćnici, prema datim instrukcijama, uspevaju da prilagode zakonskim normativima u oblasti ekologije. Emisije praškastih materija, tokom rada postrojenja, ne prelaze nivo od 50 miligrama po kubnom metru, kako je ekološkim standardima predviđeno. U odnosu na prošlu godinu, ove godine smo u tome ostvarili izuzetne rezultate, a u poslednja tri meseca možda nemamo ni dan da je pređen taj nivo – istakao je Radovanović.

U prethodnom periodu, prema rečima Turnića, rukovaoci blokova su se dobro obučili da upravlјaju blokom u radu sa svih osam mlinova. Svaki blok ima po osam mlinova koji su najveći u EPS-ovim termoelektranama.

– Nekada su blokovi, kako je projektom bilo predviđeno, radili sa šest mlinova, sedmi je bio u rezervi, a osmi u remontu. Posle rekonstrukcije, njihov kapacitet je povećan sa 144 na 155 tona uglјa na čas. Uvek se trudimo da sada na jednom bloku imamo osam raspoloživih mlinova, u slučaju da naiđe ugalј lošijeg kvaliteta, kako bismo ostvarili proizvodnju sa što manjim utroškom mazuta. Zato posebnu pažnju poklanjamo mlinskim postrojenjima, jer su ona najviše izložena abrazivnom dejstvu uglјa. Trudimo se da u vreme rada blokova na tehničkom minimumu uradimo potrebne sanacije, kada dobijamo prostor da ih popravlјamo – objašnjava Turnić.

Za TENT B je, prema oceni oba sagovornika, 2019. bila bolјa godina u odnosu na prethodnu. U poslednjih nekoliko nedelјa, kako kažu, i kvalitet uglјa se popravio, zbog čega veruju da će se predstojeća zima lakše prebroditi i da će rad postrojenja ove termoelektrane biti stabilan i pouzdan u tom periodu.

 

M. Vuković

 

 Proizvodnja

 Do kraja novembra 2019. ukupna proizvodnja električne energije u TENT B je bila veća od 7,5 milijardi kilovat-časova i u tom periodu su blokovi proveli ukupno 14.347 sati rada na mreži.

01.01.2020 · TENT_B_SPREMAN_ZA_ZIMU