SRBIJA / CREDIT AGRICOLE SRBIJA I KFW OBEZBEDILI 25 MILIONA EVRA ZA KREDITIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OIE / SRBIJA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


11.02.2020
Credit Agricole Srbija potpisala je Ugovor o kreditu sa KfW bankom u ukupnom iznosu od 25 miliona evra, za finansiranje projekata za energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE),NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Slika: Pixabay

Kroz ovu kreditnu liniju, preduzetnici, mala i srednja preduzeća, kao i poljoprivredna gazdinstva imaće mogućnost da iskoriste i deo bespovratnih sredstava kao i potpuno besplatnu pomoć tehničkih konsultanata koji ocenjuju izvodljivost i isplativost projekta, saopštila je Credit Agricole Srbija.

Finansiraju se projekti sa uštedom primarne energije od najmanje 20% ili smanjenjem emisije CO2 od najmanje 20%

U ovoj banci za Balkan Green Energy News kažu da je ovo nastavak saradnje sa KfW bankom u kojoj se finansiraju projekti sa uštedom primarne energije od najmanje 20% ili smanjenjem emisije CO2 od najmanje 20%.

Moguće dobijanje bespovratnih sredstava u iznosu od 10%

Klijent ima pravo na bespovratna sredsta u iznosu od 10% za projekte OIE, odnosno 5-10% za ostale projekte, u zavisnosti od ostvarenog efekta energetske efikasnosti nakon realizacije investicije.

Pravo da apliciraju za bespovratna sredstva imaju preduzetnici, zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva sa aktivnim statusom i pravna lica, koja imaju do 250 zaposlenih i godišnji promet do 50 miliona evra, posmatrano na konsolidovanoj osnovi po zvaničnim finansijskim izveštajima za poslednju završenu fiskalnu godinu, objašnjavaju u Credit Agricole Srbija.

Maksimalni rok otpate je sedam godina, sa grejs periodom do 12 meseci

Klijentima se sredstva odobravanju na maksimalni rok do sedam godina, sa grejs periodom do 12 meseci, pri čemu je maksimalan iznos kredita za projekte energetske efikasnosti do 1.000.000 evra, a za projekte OIE do 3.000.000 evra.

Neophodno ispoštovati KfW uslove da bi se dobio grant 

Da bi se ovakav kredit realizovao, potrebno da je da se klijent obrati banci i podnese zahtev za finansiranje pre ulaska u investiciju.

Ukoliko investicija podrazumeva zamenu postojeće opreme enegetski efikasnijom, potrebno je dostaviti dokumentaciju o novoj opremi koja se kupuje, kao i staroj, kako bi se utvrdilo da li se zamenom opreme ostvaruje smanjenje emisije CO2 ili smanjenje potrošnje primarne energije za najmanje 20%.

Predmet finansiranja može biti kupovina nove mehanizacije, opreme, vozila za poslovne svrhe

Predmet finansiranja može biti kupovina nove mehanizacije, opreme (kotlovi na biomasu, sušare na biomasu, solarni paneli, kompresori za hladnjače, inkubatorske stanice), vozila za poslovne svrhe, objašnjavaju u Credit Agricole Srbija.

Nakon realizacije investicije, konsultanti KfW-a obavljaju evaluaciju projekta

Ukoliko se radi o ulaganju u projekte OIE (biogasne i solarne elektrane) ili ostalih ulaganja kojima se ostvaruje efekat energetske efikasnosti (puput izolacije objekata, zamene osvetljenja, rekonstrukcije sistema grejanja), potrebno je da klijent dostavi banci biznis plan na osnovu kog se utvrđuje da li se realizacijom ulaganja ostvaruje efekat smanjenja emisije CO2 ili smanjenja potrošnje primarne energije za minimum 20%.

Nakon realizacije investicije, konsultanti KfW-a obavljaju evaluaciju projekta i potvrđuju da li je projekat realizovan u skladu sa KfW uslovima, nakon čega se klijentu isplaćuje grant, navode u Credit Agricole Srbija.

11.02.2020 · CREDIT_AGRICOLE / FINANSIRANJE / INVESTICIJE / KFW / KREDIT