BIH / SARAJEVO MERI UTICAJ GRADNJE NA KVALITET VAZDUHA; PREČIŠĆIVAČI STIGLI U VRTIĆE / BOSNA I HERCEGOVINA / AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


19.02.2020
Predškolci u glavnom gradu Bosne i Hercegovine će lakše disati nakon nabavke u kojoj je UNDP podržao lokalne vlasti. Kantonalna vlada je takođe pripremila metodologiju i disperzioni model za zagađivače vazduha i efekat koji bi imali planirani objekti. Kvalitet vazduha se poslednjih meseci jako pogoršao, što je izazvalo proteste u javnosti i povećalo pritisak na donosioce odluka u kantonu,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Vlada Kantona Sarajevo kupila je sto prečišćivača da bi popravila kvalitet vazduha u svojim predškolskim ustanovama. Cilindrični uređaji s trostrukim filterima nabavljeni su od proizvođača sa sedištem u Sjedinjenim Državama i uz pomoć Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

UNDP-ov lokalni predstavnik Edis Arifagić izjavio je da je zadovoljan što su prečišćivači vazduha brzo stigli u vrtiće, ali je dodao da je to samo jedna u nizu hitnih mera na spisku i da kvalitet vazduha za lokalne vlasti mora cele godine da ima strateški značaj.

Oprema je poručena usled javnog pritiska zbog ekstremne zagađenosti vazduha ove zime. Rezultati na državnim stanicama za merenje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine bili su među najgorima u regionu. Balkanci pate mnogo više od proseka na evropskom kontinentu, a vremenski uslovi su doprineli da se kvalitet vazduha pogorša.

Većina zagađenja potiče iz termoelektrana na ugalj. Pojedinačna ložišta za grejanje i korišćenje drugih fosilnih goriva isto imaju ozbiljne posledice, zajedno sa velikim udelom starih i neispravnih vozila.

Pored nabavke prečišćivača, Kanton Sarajevo je upravo predložio metodologiju za procenu uticaja građevinskih aktivnosti na kvalitet vazduha. Projekat je uključio izračunavanje baznog disperzionog modela za upotrebu u prostornom planiranju, saopštila je vlada i napomenula da je Austal2000 referentan model u Saveznoj agenciji za životnu sredinu (UBA) Nemačke.

Lokalni zavod za planiranje bi trebalo ovlastiti da spreči investitore da grade nove izvore emisija na mestima koje već opterećuju zagađivači. Ovaj model uračunava kotlarnice za grejanje, kućne sisteme i saobraćaj.

Kvartovi Buća potok, Buljakov potok, Aneks i Hrasno brdo su obeleženi zbog najjačih izvora zagađenja vazduha, koje vetar raznosi po kotlini. Istraživači su upozorili da treba hitno reagovati i ukazali na nedostatak gasne infrastrukture i daljinskog grejanja. Oni su radili s podacima o sumpor-dioksidu, azotnim oksidima i praškastim materijama klase PM10.

19.02.2020 · UNDP / ZAGAĐENJE_VAZDUHA / ŽIVOTNA_SREDINA