KOSOVO / GGF ODOBRIO 10 MILIONA EVRA ZA BKT KOSOVO ZA ZELENO FINANSIRANJE / KOSOVO* IGOR TODOROVIĆ


19.02.2020
Klijenti dobijaju pristup pozajmicama za renoviranje doma, a firme će moći da unaprede proizvodne procese i sisteme snabdevanja energentima i u uslugama. GGF lokalnim partnerima obezbeđuje pakete za zeleno finansiranje,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Upravo se otvara još mogućnosti za efikasnost u energetici i korišćenju sirovina na Kosovu*, saopštio je Fond za zeleni razvoj – GGF. Naveo je da je obezbedio kreditni paket od deset miliona evra za BKT Kosovo, registrovanog imena Banka Kombëtare Tregtare Kosovë ShA. To su prva specijalizovana sredstva za ovu instituciju za zeleno finansiranje, dodato je u obaveštenju.

Klijenti dobijaju pristup pozajmicama za renoviranje doma, a firme će moći da unaprede proizvodne procese i sisteme snabdevanja energentima i u uslugama, kažu u GGF-u.

Generalni direktor ispostave banke BKT Albanija koja skoro dve godine na lokalu radi u ravnopravnom svojstvu s ostalim igračima na tržištu kazao je da ona nije mogla da zanemari klimatske promene i zabrinutost za životnu sredinu. “Što se toga tiče, BKT namerava da doprinese koliko može boljoj budućnosti zemlje i planete. Verujemo da će ova pozajmica pomoći u podizanju svesti u javnosti i dovesti do energetske efikasnosti i, konačno, zelenijeg Kosova”, citiran je Suat Bakal.

Podružnica banke BKT Albanija naglašava da nije mogla da ignoriše klimatske promene i zabrinutost za okolinu

Ovaj zajmodavac drži 11,8 odsto tržišta i peto mesto, po podacima iz decembra, u poređenju sa 6,9 procenata iz 2013, kada je još poslovao kao ogranak. Banka je od juna 2018. podigla veličinu aktive 55 odsto.

GGF podseća da je upravo uspostavio svoje peto partnerstvo u zemlji ovim prioritetnim kreditom i dodaje da su u BKT-u “istomišljenici” i da su posvećeni promenama koje mogu da postignu energetskom efikasnošću i štednjom resursa. Predsedavajući Olaf Zymelka napisao je: “Optimistični smo da ćemo videti kako se plodovi ove investicije pretvaraju u ozelenjavanje novih preduzeća i kuća na Kosovu, čime će se životna sredina zaštititi za budućnost.”

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

 

19.02.2020 · BKT / ENERGETSKA_EFIKASNOST / GGF / ŠTEDNJA_RESURSA / ZELENO_FINANSIRANJE