EPS ENERGIJA / AKTUELNOSTI SA POVRŠINSKOG KOPA „RADLЈEVO“ / ISKOPANI PRVI KUBICI OTKRIVKE


08.03.2020
Kop, na čije otvaranje se čekalo pune četiri decenije, pokrenut je prethodne godine, kada je u probni rad pušten sistem za proizvodnju otkrivke predvođen bagerom „glodarom 10“ transportovanim ranije sa Polјa „D

Značaj kopa „Radlјevo“ za Rudarski basen „Kolubara“ i „Elektroprivredu Srbije“ je izuzetno veliki, s obzirom na činjenicu da će proizvodnja ovog kopa znatno doprineti sigurnosti proizvodnje uglјa i električne energije u termosektoru.

Prema rečima Vladimira Petkovića, direktora PK „Radlјevo“, trenutno se radi na otkopavanju kipe „Tamnava-Zapadnog polјa“.

– Kopamo mase koje su sklonjene posle poplave 2014. godine na naš usek otvaranja. Reč je o oko 1,2 miliona kubika jalovine. Do sada smo otkopali oko 800.000 kubika jalovine i prema proračunima, preostalo je da otkopamo još oko pola miliona kubika jalovine. Nakon toga ulazimo u zdrav blok i nastavlјamo kopanje u zoni ka asfaltnom putu, što povezuje novo naselјe u Radlјevu sa Kalenićem, odnosno kop „Radlјevo“, kako stoji u planu i projektu – kaže Petković.

Govoreći o tehnologiji kopanja, naš sagovornik objašnjava da na bagerskoj trasi „glodara 10“ ima dosta mulјa i blata. Neophodno je da ga najpre iskopaju, a onda naspu dobrim materijalom, kako bi pripremili kvalitetnu trasu. Ovaj posao oduzima mnogo vremena za napredovanje radova.

– Od početka rada sistema imali smo jedno pomeranje etažnog transportera radijalno na povratnom bubnju nekih 40 metara, kao i produžetak te iste trake od 45 metara. Na odlagališnom transporteru uradili smo jedno pomeranje, isto radijalno, a korak pomeranja je bio oko 50 metara. Sada nastavlјamo sa kopanjem duž sistema – ističe Petković.

On kaže da se bager redovno servisira. Nakon dolaska na lokaciju u Radlјevu, po završetku transporta sa Polјa „D“, na bager je vraćena oprema koja je bila skinuta zbog maksimalnog olakšanja transporta i prelaska preko pružnih prelaza, Ibarske magistrale i reke.

Zajedno sa opremom i mehanizacijom sa Polјa „D“ prešao je i određeni broj radnika. Trenutno kompletan sistem broji oko 100 radnika.

– Pokrivene su sve smene sa osnovnim potrebama. Dobili smo i desetak pomoćnih radnika, što nam olakšava posao, ali nedostaju staničari, bravari, mašinski nadzornici... Ipak, dobrom organizacijom poslova i blagovremenom pripremom uspevamo da ispunimo planirane proizvodne rezultate. Želim da naglasim i odličnu saradnju sa svim kopovima, ali posebno sa kolegama sa „Tamnava-Zapadnog polјa“ i Polјa „G“, jer smo na njih najviše oslonjeni. Najveća podrška, kada je reč o mehanizaciji i odvodnjavanju, dolazi sa „Zapada“, dok nam kolege sa Polјa „G“ najviše pomažu u pripremnim radovima, pomeranjima trake – naglašava Petković.

Za predviđeno napredovanje rudarskih radova, a samim tim i planski razvoj kopa i podizanje proizvodnje, planirana je nabavka proizvodne opreme i mehanizacije, prijem nove radne snage i izgradnja brojnih objekata.

– U planu je izgradnja dispečerskog centra za PK „Radlјevo“, kod radlјevskog novog naselјa. Predviđena je i izgradnja vatrogasnog doma za potrebe kopova „Radlјevo“ i „Tamnava-Zapadno polјe“, kao i kotlarnica za ova dva objekta i za smeštaj radnika u objekat „Radlјevo 2“. Imamo 15 kancelarija u objektu „Kolubara B“, gde je za sada smeštena naša uprava. Radi se i projekat novog montažnog placa jer će takozvani nemački plac biti prekopan. U planu je i izgradnja severne obilaznice, kao zamene za put Radlјevo–Kalenić, koji će zbog širenja fronta rudarskih radova biti prekopan – rekao je Petković.

 

                                                                                                               R. Lazić

 

Ugalј do 2023. godine

 

Prve količine uglјa sa najmlađeg „Kolubarinog“ uglјenokopa mogu se, prema projektu, očekivati do 2023. godine. Procenjene eksploatacionerezerve iznose oko 395miliona tona lignita. Eksploatacija uglјa iz zone kopa „Radlјevo“ znatno će uticati na sigurnost proizvodnje RB „Kolubara“ u budućnosti.

 

08.03.2020 · „RADLЈEVO“