SRBIJA / BOLJI BIZNIS - NOVOSTI / JAVNE NABAVKE KROZ STATISTIKU / ŠTA JE SVE NABAVLJALA VOJNA USTANOVA "TARA" U PRETHODNIH GODINU DANA?


16.03.2020
Vojna ustanova "Tara" je kao naručilac u postupcima javnih nabavki u poslednjih dvanaest meseci raspisala ukupno 17 tendera, od čega je njih pet imalo procenjenu vrednost veću od pet miliona dinara.

Na adresu naručioca je u posmatranom periodu pristiglo ukupno 50 ponuda, što znači da je u proseku, na svakom tenderu učestvovalo po tri ponuđača. Najviša pojedinačna evidentirana vrednost ponude iznosila je 22.986.344,20 dinara, a uputila je Elektroprivreda Srbije u javnoj nabavci električne energije čija je procenjena vrednost iznosila 25 miliona dinara.

Kada govorimo o predmetu nabavki, ovaj korisnik budžetskih sredstava je nabavljao brojna dobra i usluge, pa su se na listi, između ostalog, našli i frižideri i zamrzivači, trpezarijske stolice, mini busevi, putnički automobili, mlečni proizvodi, podne obloge, proizvodi za pranje posuđa, uređaji za klimatizaciju, gasna ulja, oprema za hotele, kuhinjska oprema i predmeti za domaćinstvo, tepisi, podni prostirači i ćilimi...

Najuspešniji ponuđač na tenderima Vojne ustanove "Tara" bila je firma „Fimas“ iz Beograda koja je ostvarila ukupno tri pobede, dok su svi ostali ponuđači zabeležili po jednu pobedu.

 

Naime, ova kompanija je u julu prošle godine osvojila tender za nabavku opreme (električnih troetažnih pećnica ) za kuhinjske blokove ugostiteljskih objekata VU Tara, ponudom vrednom 1.389.540,00 dinara, dok je procenjena vrednost nabavke iznosila 1.500.000,00 dinara. Zatim je u septembru dostavila pobedničku ponudu vrednu 3.681.200,00 dinara na tenderu za nabavku sitnog inventara za ugostiteljstvo čija je procenjena vrednost iznosila 4.000.000,00 dinara. Na kraju, “Fimas” je u oktobru trijumfovao na tenderu za nabavku rashladnih uređaja za kuhinjsko trpezarijski blok čija je procenjena vrednost iznosila dva miliona dinara, dok je pobednička ponuda glasila na iznos od 1.989.000,00 dinara. Ni na jednom od navedenih tendera “Fimas” nije imao konkurenciju.

Kompanija “Beotim” iz Beograda je ponudom od 9.768.105,00 dinara dobila tender za nabavku hemijskih sredstava i ostalog materijala za održavanje higijene čija je procenjena vrednost iznosila 10.100.000,00 dinara. Na ovom tenderu je učestvovala i dirma “Eting trade” iz Kraljeva, ali je njenu ponudu naručilac proglasio neispravnom, budući da je sadržala izvesne nedostatke.

Na tendru za nabavku putničkog službenog vozila vrednom 3.500.000,00 dinara pobedila je kompanija “Auto Čačak”, koja je za navedena dobra ponudila 2.121.050,00 dinara.

 

Tender za nabavku usluga pražnjenja, preuzimanja i tretmana otpadnog mulja iz uređaja za prečišćavanje sanitarno-potrošnih otpadnih voda Bio-Disk i separatora masti i ulja biljnog i životinjskog porekla odgušenja i ispiranja linija kanalizacije i čišćenje šahti vredan 950.000,00 dinara, osvojio je ponuđač “Brza Voda” iz Beograda, dok je ponuda firme “Premi trade”, takođe iz Beograda bila drugoplasirana.

 

Firma “Informa” iz Beograda je osvojila tender za nabavku itisona čija je procenjena vrednost iznosila tri miliona dinara, dok je pobednička ponuda iznosila 2.943.200,00 dinara.

 

“Knez petrol” iz Zemuna je dobio tender za nabavku motornog goriva vredan četiri miliona dinara, ponudom od 2.941.360,00 dinara. Na ovom tenderu je učestvovala i Naftna industrija Srbije, čija je ponuda proglašena neispravnom.

 

Na tenderu za nabavku restoranskih stolica, pobedila je firma “Zlatibor 2” čija je ponuda iznosila 4.457.800,00 dinara. Ponudu firme “LIPA ENTERIJERI” iz Požege je naručilac proglasio neispravnom. Procenjena vrednost ovog tendera iznosila je pet miliona dinara.

“Knez petrol” iz Zemuna je dobio tender za nabavku motornog goriva vredan četiri miliona dinara, ponudom od 2.941.360,00 dinara. Na ovom tenderu je učestvovala i Naftna industrija Srbije, čija je ponuda proglašena neispravnom.

 

Na tenderu za nabavku restoranskih stolica, pobedila je firma “Zlatibor 2” čija je ponuda iznosila 4.457.800,00 dinara. Ponudu firme “LIPA ENTERIJERI” iz Požege je naručilac proglasio neispravnom. Procenjena vrednost ovog tendera iznosila je pet miliona dinara.

 

Javna nabavka ulja za loženje srednjg S (mazuta) bila je oblikovana u dve partije. Prva partija se odnosila na nabavku 380.000 kilograma ulja za loženje srednje S (mazut) i nju je ponudom od 18.664.333,33 dinara osvojio “Knežević Petrol” iz Zemuna, čime je porazio konkuretsku ponudu kompanije “Euro motus” iz Beograda u vrednosti od 19.509.200,00 dinara. Druga partija je podrazumevala nabavku 6.000 litara gasnog ulja ekstra lakog Evro EL, a koja bi bila predmet drugog odvojenog postupka po ukazanoj potrebi u toku kalendarske godine. Za ovu partiju nisu dostavljane ponude.

 

Beogradski “NAG” je pobednik tendera za nabavku službene odeće za zaposlene VU "Tara" Bajina Bašta. Procenjena vrednost nabavke iznosila je pet miliona dinara, dok je “NAG” dostavio ponudu u vrednosti od 4.988.768,00 dinara.

“Tara” iz Bajine Bašte je dobila tender za nabavku sitnog inventara za hotelsko domaćinstvo vredan pet miliona dinara ponudom koja je iznosila 4.814.905,00 dinara.

 

Čačanska firma “Rayan LTD” je ponudom vrednom 7.071.740,00 dinara pobedila na tenderu za nabavku mini autobusa 19+1+1 čija je procenjena vrednost iznosila 7.400.000,00 dinara.

 

“VVSAJ” iz Beograda je trijumfovao na tenderu za nabavku sredstava za mašinsko pranje posuđa vrednom 3.200.000,00 dinara, ponudom koja je glasila na iznos od 3.199.716,00 dinara.

 

Kod nabavke tekstila za posteljinu i stolnjake, pobedničku ponudu vrednu 1.943.800,00 dinara dostavila je firma “Vako promet” iz Beograda, dok je ponuda kompanije “Home textile” iz Pančeva proglašena neispravnom. Procenjena vrednost ove nabavke je iznosila 2.000.000,00 dinara.

Tender za nabavku mleka i mlečnih proizvoda bio je oblikovan u dve partije. Prva partija je podrazumevala nabavku mleka i proizvoda od mleka za ugostiteljske objekte VU „Tara“ na Kaluđerskim barama i njena procenjena vrednost je iznosila 6.200.000,00 dinara, dok se druga partija odnosila na nabavku mleka i proizvoda od mleka za ugostiteljske objekte VU „Tara“ u Vrnjačkoj banji, a njena procenjena vrednost je bila niža, odnosno 2.300.000,00 dinara. Obe partije je osvojila kompanija “Zlatibor” iz Čajetine, koja je za navedena dobra ponudila 6.248.313,50 dinara za prvu partiju, odnosno 2.197.541,99 dinara za drugu partiju. Na ovom tenderu je učestvovala i firma “Mlekara Moravica” iz Arilja, koja je dostavila ponudu samo za prvu partiju i to u iznosu od 7.291.700,00 dinara.

 

Da li je i Vaš konkurent dobijao tendere VU "Tara"?

 

Proverite registracijom na www.tenderilive.com.

16.03.2020 · TEN_DERI / SRBIJA