BIH / ITM GRUPA PLANIRA DA GRADI MALE HIDROELEKTRANE U SRBIJI, REPUBLICI SRPSKOJ / BOSNA I HERCEGOVINASRBIJA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


07.04.2020
Toplica Spasojević nagovestio je da će ITM grupa proširiti saradnju s proizvođačem opreme za hidroelektrane Andritz Hydro i graditi takva postrojenja snage pet, deset i 12 megavata s njegovim turbinama u Srbiji i Republici Srpskoj. On kaže da njegova kompanija sprema pozamašna ulaganja i takođe ističe mogućnosti u sektoru vode i otpadnih voda.

ITM grupa ne pokazuje zabrinutost za štetu usled pandemije virusa korona i najavljuje dodatne stavke u svom portfelju. Njen predsednik Toplica Spasojević rekao je za eKapiju da firma želi da sklopi javno–privatna partnerstva (JPP) na polju kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda i proizvodnje vode za piće. ITM namerava da instalira hidroelektrane u matičnoj Srbiji i “nešto” u Republici Srpskoj, podvukao je.

Pitanje fidin tarifa

Spasojević je kazao da grupa već godinama zastupa Andritz Hydro GmbH, jednog od glavnih igrača u svetu u oblasti hidroelektrana, i da ima ambiciju da gradi takve pogone snage pet, deset i 12 megavata. ITM je prodao mnoge hidrocentrale te firme u vlasništvu korporacije Andritz AG, naveo je i dodao da je sada vreme i za investiranje.

Ipak, po rečima ovog poslovnog čoveka, odluka zavisi od toga da li će Vlada Srbije ponovo odobriti podsticaje u formi fidin tarifa ove godine. Andritz Hydro se bavi i proizvodnjom i uslugama.

ITM-ove namere iznenađuju, s obzirom na snažno protivljenje malim hidroelektranama u zemlji, ali i u regionu i šire.

Zasad bez uvođenja aukcija za obnovljive izvore energije

Uredba Vlade Srbije o stimulansu za struju iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije istekla je na kraju prošle godine.

Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je u januaru da će proizvođači električne energije ipak imati pravo na fidin tarife ukoliko prijave koje su podneli od početka 2020. godine budu prihvaćene. Ipak, naglasilo je, sredstva će moći da dobiju tek kad bude usvojena nova odluka.

Vlasti ovoj kategoriji dodeljuju status privremenih povlašćenih i povlašćenih proizvođača struje. Crna Gora, Albanija i Makedonija su već uvele aukcijski model umesto subvencija, dok Srbija odlaže uspostavljanje takvog sistema.

Dok pojeftinjuje oprema kao što je ona za vetroelektrane i fotonaponske panele, aukcije za korišćenje obnovljivih izvora postaju profitabilnije za državu. Srbija je nagovestila da će aukcijski model usvojiti ove godine.

Projekti s vodom i otpadnim vodama u Srbiji

Što se tiče drugog pomenutog sektora, Spasojević je rekao da je ITM i zastupnik kompanija koje prečišćavaju otpadne vode i otkrio plan za ulaganje u kolektore za otpadne vode i u prečišćavanje u proizvodnji vode za piće.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine je predvidelo 350 takvih javno–privatnih partnerstava, od čega dvadesetak za ovu godinu, uključujući Jagodinu, Vršac, Niš i Blace, izjavio je. Šef ITM-a podsetio je da će država i lokalne samouprave finansirati deo, a da ostatak treba da plati Evropska unija.

Međutim, izrazio je zabrinutost oko mogućnosti tih javnih fondova da pokriju troškove. Spasojević je procenio da će učinak privrede ove godine biti tri milijarde evra slabiji od planiranog.

Osim toga, kazao je da ITM ne planira da uzima jeftine zajmove niti da prodaje obveznice u okviru programa podrške koje je vlada najavila za podršku usled udarca zaraze, ali da će grupa sačekati da vidi tehnički okvir za rečene hartije od vrednosti. Za investicije postoje drugi izvori, a kompanija više nema kredita za vraćanje, tvrdi Spasojević.

07.04.2020 · ANDRITZ_HYDRO / AUKCIJE_ZA_OIE / FID-IN_TARIFE / HIDROELEKTRANE / ITM_GRUPA / JAVNO-PRIVATNO_PARTNERSTVO / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE / OTPADNE_VODE / PIJAĆA_VODA / TOPLICA_SPASOJEVIĆ / UPRAVLJANJE_VODAMA / VODA