KOSOVO / SVETSKA BANKA DODELILA 9,4 MILIONA EVRA KOSOVU* ZA OBNOVLJIVE IZVORE I ENERGETSKU EFIKASNOST / KOSOVO* / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


14.04.2020
Ministarstvo finansija i transfera Kosova* i Međunarodna asocijacija za razvoj, deo grupacije Svetske banke, potpisali su sporazum o grantu u iznosu od 9,4 miliona evra,NAVODI BALKAN ENERGY NEWS.

Donacija je odobrena u okviru Projekta za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, koji sprovode Kosovo* i Svetska banka.

Grant je deo projekta vrednog 32,5 miliona dolara

Rezultati projekta će biti povećanje energetske efikasnosti u javnim zgradama, kao i razvoj politika i regulatornog okvira u sektoru obnovljivih izvora energije, saopštilo je Ministarstvo na svom sajtu.

Projekat za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost u iznosu od 32,5 miliona dolara počeo je u junu 2014. godine, a trebalo bi da se završi u avgustu ove godine.

Projekat je do oktobra 2019. uspeo da smanji upotrebu fosilnih goriva za grejanje javnih zgrada za 1.564 tona ekvivalentne nafte

Ciljevi projekta, kako se navodi na sajtu Svetske banke, su smanjenje potrošnje energije i upotrebe fosilnih goriva u javnim zgradama i to kroz investicije u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, kao i unapređenje političkog i regulatornog okvira za obnovljivu energiju i energetsku efikasnost.

Godišnja ušteda troškova za energiju ostvarena do oktobra 2019. iznosila je 1,87 miliona dolara

Do oktobra prošle godine sprovedene mere u okviru projekta donele su smanjenje upotrebe fosilnih goriva za grejanje u javnim zgradama za 1.564 tona ekvivalenta nafte (ten), a cilj do kraja projekta je da to bude 2.500 ten. Procenjena godišnja ušteda energije ostvarena do oktobra 2019. je 1,87 miliona dolara, a cilj je 4,5 miliona.

Projekat uključuje tri komponente: ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije u sektoru javnih zgrada; političku i regulatornu podrška za obnovljivu energiju i energetsku efikasnost; i podrška implementaciji projekta.

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

14.04.2020 · DONACIJA / INVESTICIJE / POTROŠNJA_ENERGIJE / SVETSKA_BANKA