ALBANIJA OBUSTAVILA TENDER ZA OSNIVANJE BERZE ELEKTRIČNE ENERGIJE / ALBANIJA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


20.04.2020
Albansko Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku odlučilo je da suspenduje tender za izbor akcionara firme koja će osnovati berzu za električnu energiju,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Početkom marta Ministarstvo je objavilo poziv za podnošenje ponuda sa rokom za prijavljivanje do 27. aprila.

Posebna komisija za sprovođenje tendera odlučila je da od 8. aprila obustavi primanje ponuda i ceo postupak izbora akcionara u cilju očuvanja javnog interesa, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Nekoliko ponuđača nedavno je zvanično izrazilo zabrinutost zbog nemogućnosti da pripreme ponude

U saopštenju se konstatuje da je albanski Savet ministara proglasio stanje prirodne katastrofe usled koronavirusa, kao i da zainteresovane firme moraju da podnesu dokumenta koja zahtevaju kontakte sa državnom i sudskom administracijom.

Nekoliko zainteresovanih ponuđača nedavno je zvanično izrazilo zabrinutost zbog poteškoća i nemogućnosti da pripreme i dostave svoje ponude i sve dokumente koji su potrebni, navodi se u saopštenju.

Albanska firma OST biće vlasnik 35% akcija nove berze

U ranijem pozivu za podnošenje ponuda za izbor akcionara u berzi za električnu energiju – Albanian Power Exchange (APEX) , navedeno je da će albanski operator prenosnog sistema OST kontrolisati 35% akcija nove kompanije, koja će biti finansijski i pravno odvojena od njega.

Operatori prenosnog sistema, vlasnici berzi, učesnici na tržištu električne energije i međunarodne finansijske institucije mogu da postanu vlasnici 65% akcija

Ostatak akcija dostupan je za četiri kategorije akcionara: ostali operatori prenosnog sistema, operatori berzi električne energije sa međunarodnim iskustvom, učesnici na tržištu električne energije i međunarodne finansijske institucije.

Početni kapital firme biće dva miliona evra

Operatori prenosnog sistema mogu postati vlasnici do 20,5% akcija, vlasnici berzi električne energije do 24,5%, a učesnici na tržištu i finansijske institucije do 10%.

Početni kapital kompanije biće 250 miliona albanskih leka (dva miliona evra), navodi se u pozivu.

Procedura za izbor osnivača Albanske berze električne energije (APEX) predstavlja sprovođenje u delo odluke Vlade Albanije, donete u maju prošle godine, o uspostavljanju berze.

Crna Gora bi trebalo da dobije berzu ove godine

Srbija je jedina članica Energetske zajednice koja ima operativnu berzu električne energije – SEEPEX.

Nakon što je za partnera izabrala Nord Pool, Crna Gora je najavila da će njena Berza električne energije (BELEN) početi s radom ove godine.

Severna Makedonija, takođe, radi na uspostavljanju vlastite berze, dok je Bosna i Hercegovina još daleko od završetka ovog posla.

20.04.2020 · APEX / BERZA_ELEKTRIČNE_ENERGIJE / OST