HRVATSKA / FZOEU JE ODOBRIO KODOS-U SREDSTVA KAPITALNE POMOĆI U IZNOSU DO 47 MILIJUNA KUNA BEZ PDV-A


08.05.2020
Potpisan ugovor o sufinanciranju CGO-a Babina Gora

Direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS Marija Tufeković, uz nazočnost predsjednice Skupštine, zamjenice župana Martine Furdek – Hajdin, potpisala je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora. Ugovor je prethodno potpisao direktor Fonda Siniša Kukić. 

FZOEU je, objavila je Karlovačka županija, odobrio KODOS-u sredstva kapitalne pomoći u iznosu do 47 milijuna kuna (bez PDV-a), što čini 18 posto prihvatljivih i procijenjenih troškova projekta. / ENERGETIKA-NET.COM

08.05.2020 · CENTRI_ZA_GOSPODARENJE_OTPADOM / KARLOVAČKA_ŽUPANIJA / CGO_BABINA_GORA / FZOEU