KORONAKRIZA USPORAVA SEKTOR OBNOVLJIVIH IZVORA


21.05.2020
Globalna snaga obnovljivih izvora u 2020. uvećat će se za 167 GW  

Utjecaj koronakrize nije zaobišao ni obnovljive izvore

Naime, Međunarodna agencija za energiju (IEA) predviđa kako će prvi puta u 20 godina u tome sektoru tijekom 2019. biti dodano manje nove snage iz vjetroelektranasunčanih elektrana i dr. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. 

Unatoč tomu, IEA očekuje kako se djelomičan oporavak očekuje u idućoj godini. 

 

Ažurirano izvješće

Obnovljivi izvori dosad su pokazali značajnu otpornost bez obzira na poremećaje i promjene uzrokovane pandemijom koronavirusa te se njihov udjel u proizvodnji električne energije uvećao na mnogim tržištima. 

Ipak, IEA u ažuriranom izvješću procjenjuje kako će se u 2020. globalna snaga obnovljivih izvora uvećati za 167 GW, što je za 13 posto manje u odnosu na 2019. godinu. Taj pad se ocrtava u mogućim kašnjenjima građevinskih aktivnosti zbog problema u opskrbnim lancima, zaštitnim mjerama zbog pandemije (izolacija, socijalno distanciranje i sl.) te novim financijskim izazovima. 

Unatoč sporijem uključivanju novih projekata, ukupna globalna snaga iz obnovljivih izvora i dalje raste za šest posto u 2020. godini.

 

Zdravo za gotovo

"Otpornost električne energije dobivene iz obnovljivih izvora na utjecaje koronakrize je dobra vijest, ali ne smijemo ju prihvatiti zdravo za gotovo", kaže Fatih Birol, izvršni direktor IEA-e. 

"Zemlje nastavljaju s gradnjom novih vjetroelektrana i sunčanih elektrana, ali znatno sporijim tempom. Svijet je prije pandemije trebao znatno ubrzati korištenje obnovljivih izvora kako bi ispunio svoje energetske i klimatske ciljeve", napomenuo je, među ostalim, Birol. / ENERGETIKA-NET.COM

 

21.05.2020 · IEA / OBNOVLJIVI_IZVORI / KORONAVIRUS / VJETROELEKTRANE / SUNČANE_ELEKTRANE