SVET / GGF OMOGUĆIO IZGRADNJU PREKO 1 GW KAPACITETA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA / SVET /AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


21.05.2020
Green for Growth Fund je dosad podržao razvoj kapaciteta iz obnovljivih izvora energije od preko jednog gigavata. Jugoistočna Evropa čini dve trećine portfelja koji je GGF izgradio u deceniji poslovanja do kraja 2019. godine, a udeo energetskih ušteda u regionu je odgovarajući, NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Green for Growth Fund je saopštio da mu nedaće nisu nepoznanica i naglasio da su ga partnerstva sklopljena u protekloj deceniji osnažila da prevaziđe udarac pandemije virusa korona.

Ova investiciona kompanija sa sedištem u Luksemburgu obeležila je svoju desetu godišnjicu i objavila izveštaj o učinku za prošlu godinu – GGF Impact Report 2019, s kratkim prikazom postignuća u energetskoj efikasnosti, zelenoj energetici i uštedi resursa u područjima u kojima posluje: Jugoistočnoj Evropi, na Kavkazu, u Ukrajini i Moldaviji, na Bliskom istoku i u Severnoj Africi.

U dokumentu stoji da je ukupni kapacitet do tada podržanih projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora prešao jedan gigavat te da je to ekvivalentno solarnoj elektrani koja bi se prostirala na 940 fudbalskih igrališta. Portfelju zelenog finansiranja premašio je milijardu evra, a broj klijenata se popeo iznad 36.000, a ove aktivnosti doprinose postizanju sedam ciljeva Ujedinjenih nacija za održivi razvoj.

Fond je obezbedio sredstva za 25.000 kredita kroz finansijske pakete od preko 250 miliona evra za mere energetske efikasnosti ili male projekte iz obnovljivih izvora energije

GGF je 2019. krenuo u Jugoistočnoj Evropi, a sada radi na 19 tržišta. Prve investicije su dogovorene 2010. godine sa Şekerbankom, Yapı Kredi Leasingom i IK Bankom.

U saradnji sa institucijama za mikrofinansiranje i druge finansijske usluge usredsređenim na mikro i mala preduzeća, odobreno je preko 25.000 kredita, iz sredstava koja su ukupno izašla na više od 250 miliona evra, za mere energetske efikasnosti ili male projekte iz obnovljivih izvora energije. Više od 60 odsto portfelja namenjeno je za finansiranje domaćinstava i malih firmi.

Najveći udeo investicija u kredite preko posrednika na Balkanu ima Turska, a sledi Srbija

Na kraju prošle godine na raspolaganju je bilo 546,3 miliona evra, a u toku su bili projekti za koje je odobreno 581,8 miliona evra. Fond ima 77 partnerskih institucija i 22 investitora i donatora.

U regionu kojeg pokriva Balkan Green Energy News je 28 partnera, od čega je četvrtina u Turskoj. Od osnivanja je u ovoj zemlji u kredite preko posrednika uloženo 334,6 miliona evra. Sledi Srbija, sa šest partnerskih institucija, 211,2 miliona evra do kraja 2019. i dva projekta energije iz obnovljivih izvora.

Portfelj u Jugoistočnoj Evropi je, po GGF-ofim podacima, posle decenije prisustva dostigao 675,2 miliona evra. Primarne energetske uštede u regionu su se popele na 2,07 teravat-sati godišnje, u poređenju s ukupna 3,24 teravat-sata.

Primarne energetske uštede u regionu su se popele na 2,07 teravat-sati godišnje, u poređenju s ukupna 3,24 teravat-sata

GGF je prvo javno–privatno partnerstvo namenjeno za unapređenje energetske efikasnosti i finansiranje energetskih pogona na obnovljive izvore, kao i prvo specijalizovano za tu vrstu ulaganja u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj – i bilo je nemoguće zamisliti šta će se s njim desiti, izjavio je predsedavajući Olaf Zymelka.

“Premotajmo deset godina unapred i već smo se proširili na nove regije u Istočnoj Evropi, na Kavkazu, Bliskom istoku i u Severnoj Africi, a obezbedili smo milijardu evra u zelenom finansiranju za više od 36.000 klijenata u cilju smanjivanja potrošnje energenata i resursa i većeg korišćenja obnovljivih izvora. GGF se takođe proširio van energetike u povezane oblasti: upravljanje otpadom i vodama”, izjavio je i obećao još inovativnih podviga.

Zymelka: Fond se protegao i van energetike u povezane oblasti: upravljanje otpadom i vodama

Fond je lane pokrenuo Green for All forum radi dijaloga u ekosistemu mikrofinansiranja o promovisanju zelenog finansiranja za domaćinstva i mala i srednja preduzeća. Finance in Motion pruža savetodavne usluge GGF-u.

21.05.2020 · ENERGETSKA_EFIKASNOST / GGF / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE