HRVATSKA / DINARA POSTAJE 12. PARK PRIRODE


25.05.2020
Povećava se udio zaštićenih područja u kopnenoj površini Hrvatske  

Javno izlaganje u sklopu javnog uvida u Zakon o proglašavanju Parka prirode Dinara održano je koncem prošlog tjedna u Kninu. Navedenim Zakonom, javlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE), zaštitit će se masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode. 

"Park prirode Dinara bit će 12. park prirode u Hrvatskoj i s osam nacionalnih parkova, zaokružit ćemo jednu cjelinu od 20 takvih zaštićenih područja. Proglašenjem Dinare parkom prirode udio zaštićenih područja u kopnenoj površini Hrvatske povećat će se s 12 posto na 13 posto te će s područjem ekološke mreže Natura 2000 činiti 39 posto kopnenog dijela Hrvatske zaštićenim. To zorno pokazuje što će ovih 63 tisuće hektara novog zaštićenog područja značiti za ukupan kapacitet zaštićenih područja u Hrvatskoj i, u konačnici, što će značiti za budućnost bioraznolikosti u Hrvatskoj", rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić

 

Najvrjednija prirodna cjelina 

Budućim Parkom prirode Dinara predviđa se zaštita površine od 63.052 ha na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, što predstavlja najveće područje parka prirode nakon Velebita (200.000 ha). 

Dinarski krš je fenomen prepoznat na međunarodnoj razini koji obuhvaća puno šire područje, a upravo je po Dinari kao tipskom lokalitetu dobio ime. To je najvrjednija prirodna cjelina krša u svijetu, s debljinom naslaga koja prelazi osam kilometara te izrazito razvijenim krškim poljima koja objedinjavaju sve krške pojave. 

Područje Dinare je izrazito bogato endemičnim i ugroženim vrstama. Obitavalište je više od tisuću biljnih vrsta (petina ukupne hrvatske flore), od toga 75 nacionalnih endema. Poznato je više od 20 endemskih vrsta životinja, od toga i jedan sisavac - dinarski voluhar. Na Dinari se nalazi i najviši vrh Hrvatske – Sinjal (1831 m). 

Na području budućeg Parka prirode Dinara nalazi se 11 područja ekološke mreže (2 područja za ptice i 9 za vrste i staništa) tako da je 87 posto područja Parka prirode Dinara ujedno i područje ekološke mreže Natura 2000. / ENERGETIKA-NET.COM

 

25.05.2020 · DINARA / PARKOVI_PRIRODE / ZAKONI / NACIONALNI_PARKOVI / MZOE / TOMISLAV_ĆORIĆ