SLOVENIJA / SLOVENAČKA VLADA SMANJUJE PRAVA ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE / SLOVENIJA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


26.05.2020
U senci pandemije korona virusa nova slovenačka vlada smanjuje prava nevladinih organizacija (NVO), koje se bave zaštitom životne sredine i prirode, saopštila je mreža evropskih ekoloških NVO Prava i životna sredina (Justice and Environment – J&E),NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Kako je navela ova mreža, mere za sprečavanje negativnih posledica pandemije korona virusa, koje imaju za cilj onemogućavanje NVO za zaštitu životne sredine da učestvuju u postupcima izdavanja integrisane građevinske dozvole (čiji sastavni deo je i pripremanje procena uticaja na životnu sredinu), na sličan način ssu prenete i u zakon o zaštiti prirode, ali sa mnogo većim posledicama.

Zakon sprečava pristup većini NVO pravnim sredstvima i učestvovanje u procesu izdavanja građevinske dozvole za objekte sa uticajem na životnu sredinu

Nova pravila, prema pisanju slovenačkih medija, znače vrlo brzi početak gradnje hidroelektrane Brežice.

Nova pravila su deo mera za borbu protiv pandemije i njenih posledica 

Mreža je navela da je poslednjeg dana aprila u Sloveniji objavljen zakon o izmenama i dopunama zakona o interventnim merama za suzbijanje pandemije i ublažavanje njenih posledica po građane i privredu.

Neke NVO koje su trenutno strane u postupku izgubiće ovaj status

U delu zakona koji se odnosi na integrisane građevinske dozvole, a koje se podrazumevaju za objekte sa većim uticajem na životnu sredinu, onemogućava se većini NVO, sa statusom organizacija koje štite javni interes u zaštiti životne sredine i očuvanju prirode, da koriste pravna sredstva i da učestvuju u procedurama izdavanja tih dozvola, naveo je J&E na svom sajtu.

Dodatni uslovi propisani zakonom za učešće NVO u postupku izdavanja dozvola u ovom trenutku, ali i unazad dve godine su:

  • organizaciono – 50 aktivnih članova (što se dokazuje redovno uplaćenom članarinom na bankarski račun udruženja i učešćem članova na sastancima);
  • institucionalno – tri stalno zaposlena sa stručnim obrazovanjem sedmog nivoa u oblasti delovanja NVO;
  • finansijski – da u svakom trenutku imaju najmanje 10.000 evra vrednu imovinu. Zbog ovog uslova neke NVO gube trenutni status strana koje učestvuju u postupcima.

J&E tvdi da većina organizacija ne ispunjava nove uslove. Od 77 organizacija, uspeli su da prikupe podatke za 56 i samo devet ispunjava nove uslove (pet u sektoru životne sredine i četiri u sektoru prirode) ili procentualno 16%.

Sadržaj ovog propisa je u suprotnosti sa Ustavom Slovenije, članom 9 Arhuske konvencije i članom 11 Direktive o proceni uticaja javnih i privatnih projekata na životnu sredinu.

Nedopustivo je sužavanje stečenih prava i smanjivanje zaštite zakonitosti u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode

Usvojenim propisom se nedopustivo sužavaju stečena prava i smanjuje zaštita zakonitosti u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode, naglasio je J&E.

Tri NVO koja novim zakonom gube prava podnele su žalbu Ustavnom sudu, a član J&E, slovenački Pravno-informativni centar (PIC), pripremio je žalbu.

Slična situacija i u sektoru zaštite prirode

 

Velika većina nevladinih organizacija za zaštitu prirode izgubiće pravo da štiti prirodu

 

Situacija se dodatno pogoršala 12. maja kada su sužena prava NVO u sektoru zaštitu prirode.

Sadašnja vlada je, uprkos javnom protestu pred slovenačkim parlamentom i nekoliko hiljada imejlova članovima parlamenta, predložila i usvojila novi amandman kojim se postavljaju isti uslovi u zakonu o zaštiti prirode kao i kod građevinskih dozvola.

Novim zakonskim rešenjima NVO dobijaju šest meseci da se usklade sa novim pravilima

Nametanjem tako teških i nerazumnih uslova, velika većina NVO za zaštitu prirode izgubiće pravo da štiti prirodu u svim upravnim i sudskim postupcima, naveo je J&E, i dodao da će samo četiri NVO ispuniti nove uslove.

Novim zakonskim rešenjima NVO dobijaju šest meseci da se usklade sa novim pravilima. U odnosu na mere za građevinske dozvole, nove odredbe u ovom sektoru nemaju vremensko ograničenje.

Odredbe koje se odnose na NVO i građevinske dozvole važiće do kraja 2021.

Inače, slovenačka vlada predložila je treći zakon u vezi sa pandemijom i sprečavanjem njenih posledica 20. maja. Očekuje se da stupi na snagu u periodu od 25. do 29. maja.

Zakon u članu 2 predviđa da odredbe koje se odnose na NVO i građevinske dozvole važe do kraja 2021, što dodatno pogoršava situaciju, saopštio je J&E.

26.05.2020 · HE_BREŽICE / KORONA_VIRUS / PROCENA_UTICAJA_NA_ŽIVOTNU_SREDINU / ZAKON