SRBIJA / NOVA KOREJSKA INVESTICIJA: GRADI SE POGON ZA OBRADU I PRODAJU SOLARNIH PANELA / IZVOR: EKAPIJA


29.05.2020
Požarevac -- Gradska uprava Požarevca objavila je poziv za javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno komercijalnog objekta za prodaju solarnih panela.

Novi objekat biće izgrađen na zemljištu koje je u vlasništvu kompanije Elias Eco, koja je ranije nameravala da tu izgradi spalionicu opasnog otpada.

U objektu će se vršiti prijem, formiranje panela dimenzije pema želji krajnjeg kupca i prodaja. Tehnološki proces za obradu panela je sečenje na naručene mere, završna obrada i kontrola kvaliteta prema sertifikovanim standardima EU, prenosi eKapija.

29.05.2020 · SRBIJA