HRVATSKA / KREĆU KLJUČNI OBJEKTI NOVE HRVATSKE HIDROELEKTRANE


08.06.2020
Traže se izrada glavnog projekta HE Senj 2 i gradnja tunela Bakovac - Lika  

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena su dva natječaja za obavljanje poslova na ključnom hrvatskom hidroeneregetskom projektu. Radi se o gradnji HES Kosinj - HE Senj 2, pri čemu se objavljenim natječajima traži:
• izrada glavnog projekta HE Senj 2
• gradnja tunela i kanala Bakovac - Lika.

 

Projektiranje HE Senj 2

Natječajem za izradu glavnog projekta HE Senj 2, čija je procijenjena vrijednost 67 mil. kuna, predviđena je izrada glavnog projekta i sve ostale dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za sve zahvate koji su potrebni za gradnju nove hidroelektrane. Ugovor za projektiranje stupit će na snagu potpisom ugovornih strana, a predviđeni rok isporuke je 24 mjeseca.

Izgradnja HE Senj 2, a time i projektiranje, obuhvaćat će sljedeće građevine:
• kompenzacijski bazen Gusić polje 2
• dovodni tunel i tlačni cjevovod Gusić polje 2 - Strojarnica HE Senj 2
• HE Senj 2 sa odvodnim tunelom i ispustom u more.

 

Gradnja tunela i kanala Bakovac - Lika

Tunel i kanal Bakovac - Lika dio su HES Kosinj i njihovom će se izgradnjom potok Bakovac preusmjeriti uzvodno od buduće brane Bakovac prema brdskom masivu kroz koji je planiran hidrotehnički tunel i potom na izlasku iz brdskog masiva odvodnim kanalom kroz Lipovo polje sprovesti u rijeku Liku, nizvodno od buduće brane Kosinj. 

Prema natječaju, rok za za dostavu ponuda, odnosno zahtjeva za sudjelovanje je 21.7.2020. godine, a procijenjena vrijednost radova je 97,3 mil. kuna. Radovi će se izvoditi na području Općine Perušić u Ličko-senjskoj županiji, a ugovor o izvođenju radova bi trebalo ostvariti u roku 30 mjeseci od potpisivanja. / ENERGETIKA-NET.COM

 

 

08.06.2020 · HES_KOSINJ_-_HE_SENJ_2 / HE_SENJ / NATJEČAJI / PROJEKTIRANJE / HIDROELEKTRANE