POTPORE ZA ENERGETSKI INTENZIVNE TVRTKE


09.06.2020
Smanjenja za velike potrošače mogu iznositi i do 80 posto naknade za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

Europska komisija odobrila je, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, program kojim se energetski intenzivnim poduzećima odobrava smanjenje naknada za potpore za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

Potpore Republike Hrvatske za obnovljivu energiju trenutačno se financiraju sredstvima potrošača električne energije na temelju potrošnje.

 

Plan prilagodbe 

Program koji će se primjenjivati do 31. prosinca 2021. i čiji je privremeni godišnji proračun 10 milijuna eura, priopćeno je iz Europske komisije, pomoći će poduzećima koja posluju u Hrvatskoj u sektorima koji su posebice energetski intenzivni (i stoga imaju veliku potrošnju električne energije) i trguju na međunarodnoj razini. 

Smanjenja za korisnike iznosit će najviše do 80 posto naknada za potpore. Hrvatska je dostavila i plan prilagodbe kako bi se razina smanjenja uskladila s pravilima o državnim potporama koja se primjenjuju od 2013. godine. 

Komisija je ocijenila mjeru i plan prilagodbe u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, a posebno Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje od 2014. do 2020. godine.  

 

Globalna konkurentnost 

Smjernicama se odobravaju smanjenja, do određene razine, doprinosa koji se naplaćuju energetski intenzivnim poduzećima koja posluju u određenim sektorima i izložena su međunarodnoj trgovini, kako bi se osigurala njihova globalna konkurentnost. Komisija je utvrdila da će se naknada dodijeliti samo tim poduzećima u skladu sa zahtjevima iz Smjernica. 

Nadalje, mjerom će se promicati energetski i klimatski ciljevi EU-a i osigurati globalna konkurentnost energetski intenzivnih korisnika i industrija, bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja. 

Na temelju toga, EK je zaključila kako su mjera i plan prilagodbe u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. / ENERGETIKA-NET.COM

·          

09.06.2020 · EUROPSKA_KOMISIJA / DRŽAVNE_POTPORE / OBNOVLJIVI_IZVORI / ELEKTRIČNA_ENERGIJA / HRVATSKA