CRNA GORA / CRNOGORSKA BERZA BELEN POČINJE SA RADOM KRAJEM 2020. / CRNA GORA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


17.06.2020
Trgovina na crnogorskoj Berzi električne energije (BELEN) trebalo bi da počne krajem ove godine, izjavila je Dragana Radulović, PR i tehnička sekretarka BELEN-a, NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Crnogorska firma je u martu prošle godine izabrala Nord Pool za partnera u osnivanju dan-unapred tržišta električne energije u Crnoj Gori.

Pregovori sa kompanijom Nord Poool uspešno se privode kraju

Pregovori sa kompanijom Nord Poool uspešno se privode kraju, pa se očekuje da svi potrebni ugovori o strateškom partnerstvu sa tom norveškom kompanijom budu potpisani tokom drugog kvartala ove godine, rekla je Radulović, prenela je Elektroprivreda, list Elektroprivrede Crne Gore.

Saradnja uključuje podršku za uspostavljanje nacionalnog dan-unapred tržišta

Saradnja uključuje podršku za uspostavljanje procesa i procedura potrebnih za funkcionisanje nacionalnog dan-unapred tržišta u Crnoj Gori, povezivanje tržišta sa susednim zemljama i procese kliringa i finansijskog poravnanja.

Početku operativnog rada Berze, prethodiće testna faza.

Paralelno sa pregovorima radilo se i na izmeni zakonske regulative

Radulović je istakla da se paralelno sa pregovorima radilo i na izmeni zakonske regulative koja se odnosi na berzu kao novi energetski subjekat.

Uskoro se očekuje izmena Zakona o energetici, a u planu su i izmene Zakona o PDV-u čime će se olakšati finansijske procedure trgovine na berzi, kaže Radulović.

Interesovanje za učešće na berzi postoji, naročito zbog činjenice da je podmorski kabl omogućio fizičko spajanje crnogorskog tržišta sa evropskim

Vlada Crne Gore je pre nekoliko dana usvojila Predlog Zakona o energetici.

Prema rečima Radulović, interesovanje za učešće na Berzi postoji, najviše od trgovaca koj su već prisutni u regionu, pre svega zbog činjenice da je podmorski kabl omogućio fizičko spajanje crnogorskog tržišta sa evropskim.

Međutim, postoji i zainteresovanost trgovaca koji do sada nikada nisu radili sa ove strane Jadrana, među kojima su kompanije iz regiona, ali i iz čitave Evrope, navela je Radulović.

17.06.2020 · BELEN / BERZA_ELEKTRIČNE_ENERGIJE / DAN-UNAPRED_TRŽIŠTE / NORD_POOL / PODMORSKI_KABL