SRBIJA / EPS ENERGIJA /IZ OGRANKA „HE ĐERDAP“ / PRIPREMA ZA REMONTE


17.06.2020
Ovde se gleda u budućnost, a budućnost je nastavak priprema za remonte, koji u HE „Đerdap 2“ počinju 1. juna, i nastavak pripremnih radova na revitalizaciji A3 u HE „Đerdap 1“

U periodu vanrednog stanja, uvedenog radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19, proizvodni kapaciteti ogranka HE „Đerdap“ radili su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije. U periodu vanrednog stanja nije bilo značajnijih intervencija na opremi, a proizvodni kapaciteti ogranka „HE Đerdap“ radili su u skladu s dotokom i potrebama kupaca za energijom.

U prethodnom remontu agregati su maksimalno pripremlјeni za prolećni period, kada se tradicionalno očekuju veći dotoci vode u akumulacije. Sve je bilo dobro prva tri meseca ove godine. Proizvodnja energije,na nivou ogranka u periodu januar–mart, kretala se po planu i iznad plana. Međutim, sve je pokvario sušni april. Od planiranih 744.000 MWh proizvedeno je 438.021 MWh, što je svega 59 odsto od planiranog za taj mesec. U dunavskom slivu bilo je malo snežnih padavina, što je i glavni razlog ovako slabog dotoka.

Zabeležen je još jedan neslavni rekord. Ovo je najsušniji april na Dunavu otkad je puštena u eksploataciju prva đerdapska elektrana. April iz 1991. godine u odnosu na prosečan dotok (4.518 kubika u sekundi) premašen je za čitavih 1.115 kubika. Suša je najviše štete nanela prvoj đerdapskoj elektrani, koja je uspela da proizvede nešto više od polovine planirane energije (53 odsto). Procentualno, HE „Đerdap 2“ je dosta bolјe prošao u ovom sušnom periodu. Na godišnjem nivou „dvojka“ se za sada drži na tri odsto preko plana. U aprilskoj suši ona je ostvarila plan sa 80 odsto.

Vlasina se ove zime dobro „zabelela“, što se i odrazilo na proizvodnju energije. Ovde su naročito berićetni mart i april. U martu je plan prebačen duplo. Sušni april je ostvaren sa 18 odsto više od plana.

U periodu januar–april vršna elektrana HE „Pirot“ od planiranih 19.000 MWh proizvela je svega 2.633 MWh ili 14 odsto od plana za 2020. godinu. U januaru elektrana je radila svega oko pet sati i proizvela 375 megavata. U februaru i aprilu nije bilo potrebe za angažovanjem dva agregata HE „Pirot“, dok je u martu plan prebačen sa 13 odsto.

Na dotok se ne može uticati, on je takav kakav je. Ovde se gleda u budućnost, a budućnost je nastavak priprema za remonte, koji u HE „Đerdap 1“ zbog neočekivano malog dotoka počinju u drugoj polovini maja, a u HE „Đerdap 2“ od 1. juna, i nastavak pripremnih radova na revitalizaciji A3 u HE „Đerdap 1“.

Dunav je još jednom pokazao koliko može biti nepredvidiv. Maj je kišni mesec i za svega nekoliko dana hidrologija se može drastično popraviti.

Radovi na statoru glavnog generatora A3 HE „Đerdap 1“, koji se izvode na montažnom platou u mašinskoj hali, zbog novonastale situacije prekinuti su 23. marta. Radnici „ATB Sever“ iz Subotice vratili su se i 5. maja radovi su nastavlјeni uz sve mere preventivne zaštite. Za sada sve ide po planu i svi su izgledi da šesta etapa revitalizacije počne od 1. septembra, kako je i planirano.

 

M. Drča

 

 

35 godina proizvodnje energije

 

Druga dunavska elektrana 12. aprila navršila je 35 godina od početka proizvodnje energije. Da podsetimo da su 12. aprila 1985. godine u 1.01 posle ponoći sa A3 ka potrošačima potekli prvi kilovati energije. Dva agregata dodatne elektrane ušla su u proizvodnju – A10 2. jula 1998. godine i A9 10. septembra 2000. godine. Na svoj proizvodni konto druga đerdapska elektrana uknjižila je 47.864.830 MWh zelene energije.

 

Pola veka HE „Đerdap 1“

 

Situacija izazvana pandemijom virusa nije dozvolila da se 16. mart, Dan HE „Đerdap 1“, obeleži na tradicionalan način. Treba podsetiti na rezultate koje ostvaruje šest agregata na gigantskoj elektrani kod Kladova. Ovde je proizvodnja energije počela avgusta 1970. godine. Do ovog maja proizvedeno je 272.757.349 MWh. Da je ta energija proizvedena u termoelektranama, bilo bi potrebno 381.860.288 tona uglјa, količina koju kolege iz RB „Kolubara“ iskopaju za 12,7 godina.

 

 

17.06.2020 · HE_ĐERDAP“