HRVATSKA / HEP, OPĆINE I GRADOVI DO SUNČANIH ELEKTRANA SNAGE 120 MW


03.07.2020
Objavljen je i novi javni poziv partnerima za razvoj i prodaju projekata OIE za 2020.  

Hrvatska elektroprivreda (HEP) objavila je jučer novi javni poziv zainteresiranim partnerima za iskazivanjem interesa za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora na području Hrvatske. Novi javni poziv zainteresiranim partnerima otvoren je do 31. prosinca.

Poziv je, priopćeno je iz HEP-a, upućen jedinicama lokalne samouprave radi zajedničke pripreme razvojne dokumentacije za projekte sunčanih elektrana (SE) te pravnim ili fizičkim osobama zainteresiranima za prodaju projekata neintegriranih (samostojećih) SE u razvoju snage veće ili jednake dva MW, vjetroelektrana u razvoju ili u pogonu te hidroelektrana u razvoju ili u pogonu snage veće i jednake jedan MW. 

 

Prethodni poziv 

"Čestitao bih HEP-u na vizionarstvu i proaktivnoj politici koju je pokazao surađujući s jedinicama lokalne samouprave pri realizaciji ovih projekata. Kompatibilnost strategija HEP-a i Vlade pokazatelj je da HEP zaslužuje biti kompanija koja će biti nositelj tranzicije Hrvatske u niskougljično gospodarstvo. Nadam se da će ovaj primjer dobre prakse poslužiti i privatnim investitorima kao vodilja smjera u kojem se trebamo kretati", izjavio je izaslanik predsjednika Vlade, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić

Na objavu novog javnog poziva, HEP se odlučio na temelju dobrog iskustva s odzivom na prethodni poziv iz 2019. godine. Na temelju analize zaprimljenih iskaza interesa i komunikacije s jedinicama lokalne samouprave kao potencijalnim partnerima, HEP je od rujna 2019. do travnja 2020. s 11 općina i gradova potpisao sporazume o razvoju projekata sunčanih elektrana, ukupne snage 120 MW. Dodatnih 60 megavata HEP je na temelju poziva osigurao ugovorenim akvizicijama projekata u razvoju, dok je 100 megavata potencijalna ukupna snaga sunčanih elektrana koje je HEP počeo samostalno razvijati na nekoliko drugih lokacija.  /  ENERGETIKA-NET.COM

 

03.07.2020 · HEP / JAVNI_POZIVI / OBNOVLJIVI_IZVORI / SUNČANE_ELEKTRANE / VJETROELEKTRANE / HIDROELEKTRANE