SLOVENIJA / SLOVENIJA SMANJUJE ENERGETSKO SIROMAŠTVO DOMAĆINSTAVA POMOĆU FONDA EU / SLOVENIJA / AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


07.07.2020
Vlasnici i suvlasnici stambenih objekata mogu da se prijave za bespovratna sredstva do po 9.620 evra za preuređenje doma, saopštio je Eko sklad, javni fond koji je osnovala država Slovenija, i objavio pojedinosti pilot-projekta koji treba da smanji energetsko siromaštvo. On uključuje instaliranje toplotnih pumpi i solarnih kolektora za grejanje vode, NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Eko sklad je objavio konkurs za donacije koje je namenio za 500 domaćinstava s niskim prihodima. Probni Program ZERO500 ovog javnog fonda treba da pomogne da Slovenija prevaziđe energetsko siromaštvo i trajaće do 2023. godine. Sredstva su osigurana preko Kohezijskog fonda Evropske unije.

Podsticaji su namenjeni korisnicima koji žele da primene mere energetske efikasnosti. Domaćinstva će popraviti svoj društveni status tako što će smanjiti potrošnju energije i struje, koje čine velik deo troškova života, saopštila je ova institucija.

Zdravstveni aspekat

Nije zanemarljiv ni aspekat unapređenja uslova življenja otklanjanjem buđi i viška vlage, dodala je i ukazala na efekat na zdravlje. Predviđeno je da javni poziv ostane otvoren do kraja godine ili dok sredstva ne budu potrošena.

Energetsko siromaštvo je manjak grejanja, hlađenja i drugih usluga te energije za napajanje kućnih uređaja.

Program ZERO500 je za kuće koje su zidane pre više od pola veka

Vlasnici i suvlasnici sa trajnim prebivalištem u domu koji se preuređuje imaju prava na donaciju ukoliko su primali socijalnu pomoć barem devet meseci pre prijavljivanja. Javni poziv je za objekte s jednim ili dva domaćinstva izgrađene pre 1968. godine. Grant je moguće dobiti i ukoliko je kuća kasnije proširena ili nadograđena u skladu sa zakonom.

Slovenija iskorenjuje energetsko siromaštvo korišćenjem viška toplote

Eko fond je naveo da će ugovore potpisivati istovremeno sa ulagačem i izvođačem, za radove koji tek treba da se obave. U njih ulaze toplotna izolacija krova, plafona i fasade, nova vrata i prozori i zamena sistema za grejanje vode solarnim pločama ili toplotnom pumpom.

Korisnici mogu da instaliraju sistem ventilacije koji koristi višak toplote. Podsticaji pokrivaju sto odsto troškova, ali do maksimuma do 9.620 evra s uključenim porezom na dodatu vrednost. Suma će biti određena u ugovoru i kao predračun, objavio je Eko sklad.

Podsticaji pokrivaju sto odsto troškova radova

Konsultanti i konsultantkinje za energetiku iz javne mreže Ensvet učestvovaće u programu. Oni će davati informacije građanima o mogućnostima tokom celog procesa investiranja, objavljeno je.

07.07.2020 · EKO_SKLAD / ENERGETSKA_EFIKASNOST / KORIŠĆENJE_VIŠKA_TOPLOTE / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE / SOLARNI_KOLEKTORI / TOPLOTNE_PUMPE