SRBIJA / ROK ZA PRIJAVE ZA EKO TAKSU 31. JUL – PLAĆAJU JE FIRME, ORGANIZACIJE I PREDUZETNICI / SRBIJA / AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


20.07.2020
Država je eko nadoknadu dosad naplaćivala samo najvećim privrednim subjektima te od proizvođača i uvoznika čija roba nakon upotrebe spada u posebne tokove otpada. Eko taksa po uredbi o novoj kategorizaciji važi od 7. decembra prošle godine. Sva preduzeća, preduzetnici, paušalci i udruženja moraju da do kraja jula podnesu prijavu Lokalnoj poreskoj administraciji, a mnogo je nedorečenog, NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije saopštila je da će od 18. jula na portalu Lokalne poreske administracije biti omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na obrascu 1 za ovu godinu. Eko taksa se od 7. decembra 2019. zaračunava mnogo većem broju obveznika, sve do mikro pravnih lica i preduzetnika uključujući paušalce. Svi oni imaju rok do 31. jula da podnesu prijavu.

Ekonadoknada je ranije bila obaveza samo najvećih privrednih subjekata te uvoznika i proizvođača proizvoda koji se nakon upotrebe svrstavaju u posebne tokove otpada. Sada obuhvata i male i srednje i velike firme i udruženja građana.

Godišnji iznosi se kreću od 5.000 do dva miliona dinara, zavisno od veličine obveznika i uticaja na životnu sredinu.

Postupak je kompleksan

Petar Damnjanović, direktor MENTOR preduzeća za knjigovostvene usluge i finansijski konsalting, objasnio je za Balkan Green Energy News da knjigovođa može da podnese prijavu umesto klijenta, kao i bilo ko ko je ovlašćen, ali je ukazao na kompleksnost postupka. Prvo, obveznik mora da raspolaže podacima potrebnim za obrazac i da se deklariše po šifri.

Uredba o novoj kategorizaciji se primenjuje od 7. decembra prošle godine. U spisku nisu navedene sve delatnosti, pa onaj poreski obveznik čije šifre nema, to treba da upiše u prijavu, preporučuje Pausal.rs.

Rešenja će se vući mesecima

Damnjanović ocenjuje da će mnogi propustiti da se prijave za plaćanje. U tom slučaju, eko taksa postaje briga lokalne uprave i ona će se mesecima baviti izdavanjem rešenja te razrezivati kome koliko oceni, naglasio je. Tu se onda otvara prostor za primedbe i žalbe, kaže naš sagovornik.

Damnjanović podvlači da su prošlogodišnji bilansi već predati i postavlja pitanje šta s onima koji su već pogasili firme. U propisu je “serija nedoslednosti”, istakao je.

Vlada ubrzo odustala od eko takse za domaćinstva

U polje jedinice lokalne samouprave upisuju se sve opštine u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost. Potrebno je navesti period i godinu na koje se prijava odnosi, saopštila je vlada.

Iz uredbe o utvrđivanju aktivnosti koje štete životnoj sredini je samo nekoliko dana posle donošenja izostavljeno uvođenje nameta za domaćinstva, tačnije obveznike poreza na imovinu.

Ostalo je nejasno kako će se trošiti novac od eko takse i koji je mehanizam kontrole.

 UPDATE: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije u međuvremenu je saopštila da poreski obveznici prijavu za eko taksu za deo decembra 2019. obuhvaćen uredbom mogu da podnesu elektronskim putem. To prvobitno nije bilo moguće.

20.07.2020 · EKO_TAKSE / FISKALNA_POLITIKA / POREZ / ZAGAĐENJE / ŽIVOTNA_SREDINA