HRVATSKA / ANALIZE / KONTINUIRAN PAD INDUSTRIJE NE BILJEŽI KRAJ / BY ENERGYPRESS.NET


29.07.2020
Poslovni dnevnik Ukupni sezonski i kalendarski prilagođen promet hrvatske industrije u svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. porastao je za 0,9%. Ako usporedimo tržišta, u istom razdoblju na domaćem tržištu pao je za 0,7%, a na nedomaćem tržištu za 6,3%, pokazuju upravo objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Ukupni kalendarski prilagođen svibanjski promet industrije u Hrvatskoj u usporedbi sa svibnjem 2019. pao je za 16,2%. Ako usporedimo tržišta, u istom razdoblju na domaćem tržištu pao je za 12,4%, a na nedomaćem tržištu za 23,8%.U svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. ukupna prodaja Trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 58,5% i Kapitalnih proizvoda za 3,8%, a ukupna prodaja Energije manja je za 43,2%, Intermedijarnih proizvoda za 4,4% i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 3,1%.

U svibnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2019. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 28,5%, Kapitalni proizvodi za 25,1%, Intermedijarni proizvodi za 17,7% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 17,5%, a Energija je veća za 30,2%.

Pandemija Covida-19 je dovela do snažnog pada domaće, a i inozemne, potrošnje te nam je u svibnju realan promet u trgovini na malo bio, prema kalendarski prilagođenim podacima, 7,8% manji u odnosu na svibanj 2019. godine, što predstavlja znatno sporiju dinamiku pada u odnosu na onu iz travnja 2020., a kada je promet na godišnjoj razini pao 25,5%. Usporavanju dinamike pada pridonijelo je popuštanje mjera u borbi protiv koronavirusa, koje je započelo 27. travnja (prva faza), a završeno je 11. svibnja, odnosno veći je dio svibnja prošao bez mjera koje su uvelike pomogle suzbijanu širenja virusa, ali i ograničavale maloprodajni promet.

U Hrvatskoj gospdarskoj komori (HGK) ističu da je ovogodišnji svibanj bio treći uzastopni mjesec godišnjega pada realnoga prometa, a takav je slučaj, gdje je tri mjeseca uzastopce zabilježen pad, posljednji put zabilježen početkom 2013. i to u veljači, ožujku i travnju. Na kumulativnoj je razini, odnosno u prvih pet mjeseci 2020., realan promet u trgovini na malo bio, prema kalendarski prilagođenim podacima, 6,7% manji u odnosu na isto razdoblje 2019. Negativnim je ostvarenjima u ovogodišnjem ožujku, travnju i svibnju prethodio uzlazni trend maloprodajnoga prometa, koji je u 67 mjeseci bio prekinut samo jednom, padom prometa u svibnju 2019.

Na višegodišnji je trend maloprodajnoga prometa povoljno utjecalo poboljšanje pouzdanja potrošača kod kojega se od listopada 2014. do veljače 2020. godine bilježi uzlazni trend koji je prekinut sedam puta – tri puta u 2016., tri puta u 2017. i jednom u 2019. godini. Konkretno, u siječnju 2020. prvi je put zabilježeno pozitivno pouzdanje potrošača, veći je postotak pozitivnih u odnosu na negativne odgovore na pitanja u anketi”, kažu u HGK.

Dodaju da su na poboljšanje pouzdanja potrošača u posljednjim godinama određen utjecaj imale povoljnije promjene oporezivanja plaća, koje su uslijedile početkom 2015., 2017. i 2019. godine, a utjecale su na povećanje kupovne moći stanovništva. Ipak, od ožujka 2020. počinje se bilježiti negativan trend pouzdanja potrošača.

Iako rezultati ankete o pouzdanju potrošača, koje objavljuje Europska komisija, pokazuju da je u lipnju 2020. zabilježeno znatno godišnje pogoršanje pouzdanja potrošača, ipak je to pogoršanje bilo slabijeg intenziteta nego ono u travnju i svibnju 2020.

Na podatke o kretanjima maloprodajnoga prometa na razini cijele ove godine uvelike će utjecati trajanje pandemije uzrokovane koronavirusom, no s obzirom na to da pandemija još uvijek traje, teško je predvidjeti buduća kretanja prometa u trgovini na malo, piše Poslovni dnevnik.

 

 

29.07.2020 · HRVATSKA / EKONOMIJA