HRVATSKA / U NOVALJI NA PAGU GRADI SE VELIKA FOTONAPONSKA ELEKTRANA


14.08.2020
Prva RP Globalova velika investicija u fotonapon  

Odmah nakon završetka srca turističke sezone, Ličko-senjska županija dobiva samostojeću fotonaponsku elektranu proizvodnog kapaciteta 25GWh godišnje. Lokacija joj je na području Grada Novalje, dok je vrijednost radova 10 milijuna eura. Projekt je to tvrtke RP Global koja je realizirala i vjetroelektrane Danilo u šibenskom zaleđu kao i Rudine u Dubrovačkom primorju. Kad je u pitanju proizvodnja električne energije iz obnovljive energije Sunca, elektrana Novalja im je prvi projekt ovakvog tipa u Hrvatskoj. 

 

Izmjene planova

 

Da bi se udovoljilo i svim zakonskim pretpostavkama, Izmjena i dopuna Prostornoga plana Ličko – senjske županije obavljeni su po hitnom postupku za što je potpisan i ugovor o financiranju. Ono što je najvažnije u tim ugovorima, poboljšavaju se uvjeti gradnje solarnih parkova, odnosno povećava se postotak maksimalne pokrivenosti terena solarnim pločama sa 25 na 50 posto površine građevne čestice, objavio je Novi list. 

 

Ambicije

 

Bojan Reščec iz RP Globala kaže kako je sunčana elektrana u Novalji tek dio vrlo ambicioznih planova u Ličko-senjskoj županiji. – Teško je još uvijek govoriti o konkretnim brojkama, ali nadamo se da ćemo kroz godine koje dolaze govoriti o troznamenkastim megawatima i milijunima eura ulaganja, poručuje Reščec. Iinvesticija bi lokalnoj samoupravi trebala donositi oko 250.000 kuna godišnje. Krajem 2019. Hrvatska je još bila ispod 50 MW priključenih fotonaponskih elektrana, no postoji interes velikih investitora za više od 600 MW. / ENERGETIKA-NET.COM

 

 

14.08.2020 · FOTONAPONSKA_ELEKTRANA / PAG / RP_GLOBAL