SLOVENIJA / SOLARNE ELEKTRANE U SLOVENIJI DOBILE REKORDNI UDEO U SUBVENCIJAMA / SLOVENIJA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


14.08.2020
U prvoj polovini ove godine udeo subvencija za solarne fotonaponske elektrane u Sloveniji dostigao je rekordan nivo u poslednjih osam godina. Subvencije se odobravaju u okviru državnog sistema podrške za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije, NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Analiza podataka firme Borzen, slovenačkog operatora tržišta električne energije, pokazuje da su solarne elektrane dobile 52,2% svih podsticaja koje je državni budžet isplatio u prvoj polovini godine, i tako po prvi put prešle granicu od 50% od 2013. U prvih šest meseci u poslednjih osam godina udeo podsticaja za solar varirao je od 43 do 48 odsto.

Kada je reč o iznosu pomoći, solarna energija je dobila 35,2 miliona evra od ukupnog iznosa od 67,4 miliona evra, ali to nije rekord jer je 37 miliona evra isplaćeno u prvoj polovini 2017.

Ipak, u odnosu na prvih šest meseci prošle godine, kada je solar dobio 31,9 miliona evra, reč je o povećanju.

Solarne elektrane su izjednačile rekordnu proizvodnju iz prve polovine 2017.

Solarne elektrane proizvele su 147 GWh u prvoj polovini 2020, što je jednako količini električne energije proizvedene u rekordnoj prvoj polovini 2017.

Zanimljivo je da se ovi rekordi vremenski poklapaju sa solarnim bumom u Sloveniji u prošloj godini. Naime, 2019. je instalirano 2.496 novih fotonaponskih sistema, što je rast od 233% u odnosu na 2018. Ipak, treba reći da je velika većina ovih instalacija bila za sopstvenu potrošnju, a takva proizvodnja nije deo sistema državnih subvencija.

Drugi najveći korisnik državnih podsticaja bile su visokoefikasne kogeneracije na fosilna goriva

Inače, kada se pogledaju podaci o isplaćenim podsticajima u prvih šest meseci ove godine može se videti da su drugi najveći korisnici subvencija visokoefikasne kogeneracije na fosilna goriva, koje su za proizvedenih 197 GWh dobile 13 miliona evra, ili 19,3% ukupne podrške. Na trećem mestu su elektrane na biomasu sa 10,5 miliona evra za 73 GWh.

14.08.2020 · SOLARNA_ENERGIJA / SOLARNE_ELEKTRANE / SUBVENCIJE / VISOKOEFIKASNA_KOGENERACIJA