BIH / BIH REGULATOR ODLUČIO – DUPLO VIŠE STRUJE U MREŽU IZ OBNOVLJIVIH IZVORA / BOSNA I HERCEGOVINA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


08.09.2020
Maksimalna snaga vetroelektrana i solarnih elektrana koja će moći da se priključi u elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine, povećana je sa 460 MW na 840 odnosno sa 400 MW na 825 MW,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Odluku o povećanju donela je Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) na predlog Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH). Povećanje snage je dobra vest za investitore.

Na mreži su trenutno u BiH samo dve vetroelektrane snage 86,6 MW

Elektroenergetski sistem BiH će sada moći da prihvati skoro 1.700 MW iz vetroparkova i solarnih elektrana. Trenutno su na mreži samo dve vetroelektrane – Mesihovina i Jelovača – ukupne snage 86,6 MW, a gradnja vetroparka Grebak trebalo bi da počne u oktobru.  Solarne elektrane veće snage zasad ne postoje u BiH.

Stvoreni uslovi da se poveća udeo OIE u energetskom miksu i da se smanji emisija štetnih gasova

Povodom odluke DERK-a ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je da će se na zadovoljstvo velikog broja investitora omogućiti integracija značajnih instalisanih kapaciteta za proizvodnju elektrčne energije iz obnovljivih izvora.

Integracijom obnovljivih izvora povećava se stabilnost i fleksibilnost elektroenergetskog sistema BiH

“Na taj način će se u budućnosti udio obnovljivih izvora u proizvodnom miksu BiH značajno povećati, a ujedno će se i smanjiti emisije stakleničkih gasova, što je i obaveza BiH preuzeta Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU u dijelu obaveza koje se odnose na energetsku tranziciju, kao i politika Ministarstva”, istakao je ministar Košarac.

On je naveo da je odluka rezultata saradnje DERK-a, NOSBiH i Ministarstva.

Povećanje snage zasniva se na očekivanom pridruživanju NOSBIH EU mehanizmu IGCC

Košarac je istakao da se osim brojnih benefita iz domena ekologije, integracijom obnovljivih izvora povećava stabilnost i fleksibilnost elektroenergetskog sistema BiH.

Prof. dr Mirza Kušljugić, sa Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, ranije je izjavio da se predloženo povećanje snage zasniva na očekivanom pridruživanju NOSBIH EU mehanizmu IGCC.

 

 

08.09.2020 · DERK / NOSBIH / SOLARNE_ELEKTRANE / STAŠA_KOŠARAC / VETROELEKTRANE / VETROPARKOVI