NATJEČAJEM DO PLATFORME ZA TRGOVANJE NA BURZI ELEKTRIČNE ENERGIJE


16.09.2020
Sjeverna Makedonija je operatora burze imenovala u skladu sa zahtjevima EU-a

 Spajaju se hrvatsko i slovensko tržište električne energije

Vlada Sjeverne Makedonije nedavno je imenovala Makedonskog operatora tržišta električne energije (MEMO). 

Tajništvo Energetske zajednice je priopćilo kako je tom odlukom ovaj operator burze električne energije postao prvi tržišni operator u Energetskoj zajednici koji je imenovan u skladu sa zahtjevima Uredbe o dodjeli kapaciteta i upravljanju zagušenjima (CACM) Europske unije. To će, pak, podržati provedbu projekta povezivanja tržišta Sjeverne Makedonije i Bugarske koje je pokrenuto pod pokroviteljstvom Tajništva Energetske zajednice. Povezivanje tržišta planirano je za treće tromjesečje 2021. godine. 

Valja istaknuti kako će sljedeći korak MEMO-a biti pokretanje natječaja kako bi se odabrao pružatelj usluga za trgovinsku platformu za dan unaprijed tržište. / ENERGETIKA-NET.COM

 

 

16.09.2020 · SJEVERNA_MAKEDONIJA / TAJNIŠTVO_ENERGETSKE_ZAJEDNICE / BURZA_ELEKTRIČNE_ENERGIJE / NATJEČAJI / EUROPSKA_UNIJA