REGION / EU / ENERGETSKA ZAJEDNICA OBJAVILA SMERNICE ZA GRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA / REGION/EU / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


20.09.2020
Sekretarijat Energetske zajednice objavio je smernice o gradnji malih hidroelektrana (MHE) u ugovornim stranama, pre svega na Zapadnom Balkanu,NAVODI BALKAN GRREN ENERGY NEWS.

Dokument je namenjen onima koji razvijaju ove projekte, nadležnim nacionalnim institucijama i široj javnosti.

Dokument sadrži uslove koje MHE moraju da ispune kako bi ispoštovale propise Energetske zajednice

Smernice sadrže zahteve koje graditelji malih hidroelektrana moraju da ispune kako bi se ispoštovali propisi Energetske zajednice i izbegao ili barem umanjio njihov negativni uticaji na životnu sredinu, saopštio je Sekretarijat.

Smernice su i odgovor Sekreatarijata na nezadovoljstvo javnosti zbog gradnje MHE

Cilj dokumenta je i da odgovori na sve veće protivljenje javnosti malim hidroelektranama, kao i na sve više žalbi uslede gradnje ovih elektrana koje dobija Sekretarijat Energetske zajednice.

Suština smernica, kako je naveo Sekretarijat, je da se obezbedi usaglašenosti MHE sa procedurama procene uticaja na životnu sredinu. Dokument se bavi i drugim važnim pitanjima kao što je efekat modela za davanje subvencija i posledice državne pomoći.

Najviše komentara u toku javne rasprave stiglo je iz Srbije, EU i BiH

Dokument je uzeo u obzir sugestije koje je Sekretarijat dobio u toku javne rasprave o nacrtu smernica, koja je trajala od 15. maja do 15. juna.

Najveći broj komentara poslale su nevladine organizacije, dok ih je najviše stiglo iz Srbije, Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

20.09.2020 · ENERGETSKA_ZAJEDNICA / MALE_HIDROELEKTRANE / MHE / PROCENA_UTICAJA_NA_ŽIVOTNU_SREDINU