ALBANIJA: IAKO POSTOJI SAMO JOŠ NA PAPIRU, ARMO OSTAVILA BRDO DUGOVA IZA SEBE


21.09.2020
Samo tokom šestomesečnog perioda, od avgusta 2015. do januara 2016. godine, kompanija ARMO stvorila je dug na zarade radnika od 5,7 miliona evra, izveštava TV Klan iz Albanije.

Prema izveštaju Ministarstva energetike, u ovom periodu na platnom spisku rafinerija Balš i Fier bilo je 1.170 zaposlenih, čiji je ugovor o radu zaključen sa kompanijom ARMO, koja je kompaniji TPD dala u zakup rafineriju Fier a kompaniji Deveron Oil rafineriju u Balšu.

„Jedan ugovor je o zakupu svih aktivnosti i imovine u vlasništvu ARMO D.D. zajedno sa radnom snagom u zamenu za plaćanje 75 američkih dolara po toni prerađene nafte. ARMO D.D. je bila obavezna isplatiti plate, energiju, vodu i poreze u vezi sa imovinom koju poseduje“, navodi se u izveštaju Ministarstva energetike i industrije (MEI).

Dobar deo radnika još nije primio plate ya ovaj period, a postoji 505 sudskih odluka za izvršenje ovog fonda.

Radnici takođe potražuju neisplaćene zarade od kompanije IRTC Oil koja je do kraja 2017. godine upravljala rafinerijom Balš, a ista još nije isplatila pet mesečnih  plata. IRTC Oil je napustila rafineriju ostavljujući iza sebe brdo dugova radnicima kao i 25 miliona dolara u porezima i taksama.

Ali šta bi trebalo da bude rešenje problema sa platama radnika? Da li država treba da odgovara?

U skladu sa Zakonom o radu i Zakonikom o parničnom postupku, zaradu za period 2015-2016. treba da nadoknadi kompanija ARMO, koja je imala ugovore o radu sa naftnim radnicima, a za 2017. nadoknadu treba da izvrši IRTC Oil, koja je zaključila privremene ugovore sa zaposlenima.

Tokom aukcijske prodaje imovine ARMO u 2017. godini u rafineriji Balš jednoj banci drugog reda kao i Albpetrol-u 2018. godine rafineriju Fier, ARMO postoji kao ime na papiru, ali bez imovine pod upravom koja se može blokirati ili prinudno izvršiti.

21.09.2020 · ARMO / ALBANIJA