ALBANIJA: 92 MILIONA EVRA MANJE STRANIH INVESTICIJA U ODNOSU NA ISTI PERIOD PROŠLE GODINE


21.09.2020
Završetak dva projekta, gasovoda TAP i hidroelektrane na reci Devol, kao i pandemija Covid-19, ugroziće strane investicije u zemlji, prenosi Top Channel iz Tirane.

Bivši direktor Agencije za razvoj investicija Gent Bećiri izražava zabrinutost i poziva da se pad ovih investicija, nadoknadi drugim, posebno u sektorima koji stvaraju nova radna mesta i imaju veću težinu u ekonomiji zemlje.

"Da bi TAP bio što uspešniji, razvijanje mreže kao i gasifikacija zemlje moraju se dalje unaprediti kako bi se ekonomiji udahnuo novi život. Moramo se usredsrediti na turizam, poljoprivredu, preradu, prevoz, pa čak i onaj vazdušni. Dakle, moraju se videti alternative kako bi se mogla poboljšati situacija,“tvrdi Bećiri.

Prema njegovim rećima, Albanija bi trebalo da radi na poboljšanju poslovne klime u zemlji i da se u ova krizna vremena usmeri na ovo na strane investitore iz zemalja regiona.

„Moramo se usredsrediti na investitore iz regiona, to jest Italiju ili Grčku, jer se posle Covid-19 nećemo moći privlačiti strane investitore iz moćnih zemalja poput Kine, SAD ili drugih zemalja,“ naglasio je Bećiri.

Prema podacima Narodne Banke Albanije, strane direktne investicije u prvoj polovini godine iznosile su 454 miliona evra, što je zabeležilo pad od 92 miliona evra u odnosu na isti period prethodne godine.

Ali kako su pandemijski zastoji i dalje prisutni, rizik od daljeg smanjenja priliva stranog kapitala je visok, na što su ranije upozorile Ujedinjene nacije, prema ccijim prognozama, očekuje se da će ove godine strane investicije pasti za 38 procenata.

21.09.2020 · TAP / ALBANIJA