KOSOVO: PARLAMENTARNA ANKETNA KOMISIJA ZA HIDROELEKTRANE POČELA SA RADOM


28.09.2020
Parlamentarna anketna komisija za hidroelektrane je počela sa radom. U roku od tri meseca, komisija će istražiti proces licenciranja, rada, nadzora i zahteva za hidroenergetske dozvole u  Kosovu.

Ovu komisiju je predložio poslanik Hadži Avdili iz Demokratskog saveza Kosova (LDK) i dobio je podršku 41 drugog poslanika. O osnivanju komisije glasalo se na sednici Skupštine 14. avgusta.

 

Komisiju čine Eljiza Hodžaj (predsedavajuća), Hadži Avdili (potpredsednik) i članovi: Bajruš Džemajli, Visar Hoti, Besa Gadžeri, Shpejtim Bulići, Artan Abraši, Teuta Hadžiju, Rasim Demiri i Zikreta Haljilji.

 

Na svom prvom sastanku, članovi komisije zatražili su potpunu dokumentaciju svih hidroelektrana na Kosovu ali nije odlučeno da će se sastanci članova komisije održavati dva puta nedeljno, zbog vremenskih ograničenja.

 

„Molim vas da uputite pisma institucijama da nam dostave licence, spiskove i dokumentaciju za hidroelektrane, a zatim odlučite koga ćete prvo pozvati na raport“, rekla je Gadžeri.

 

Član Komisije iz redova LDK, Arban Abraši, istovremeno ministar za infrastrukturu u Republici Kosovo, zatražio je da se komisija ne ograniči samo na pozive centralnim institucijama.

 

Prema njegovim rečima, sastanku treba da prisustvuju predstavnici lokalnih institucija i ekonomskih operatera koji su uključeni u proces izgradnje hidroelektrana.

 

Inače, na Kosovu radi 14 malih hidroelektrana, a još 21 je u različitim fazama izgradnje, ali nijedna od njih za sada nema okolišnu dozvolu. 

 

28.09.2020 · KOSOVO