KOSOVO: SPORAZUM IZ VAŠINGTONA PREDVIĐA I ENERGETIKU


28.09.2020
U intervjuu za albansku televiziju iz Tirane Top Channel, premijer Kosova Avdullah Hoti govorio je o tehničkim detaljima primene projekata o kojima se raspravljalo u okviru sporazuma koji su Kosovo i Srbija potpisali 4. septembra u Vašingtonu.

Prema saznanjima, sporazum će obuhvatati i niz infrastrukturnih i energetskih projekata sa ciljem osiguranja stabilnog snabdevanja električnom energijom kao i diverzifikacijom izvora energije.

 

Među energetskim projektima, članovi kosovske delegacije u poseti Vašingtonu naveli su izgradnju kraka gasovoda koji povezuje Kosovo sa postojećom regionalnom infrastrukturom u Makedoniji, kao i potencijalnu izgradnju gasne centrale koja bi proizvodila dovoljno električne energije za potrebe Kosova.

 

Govoreći o energetskim projektima, premijer Hoti rekao je da ne zna cenu projekta gasovoda i da će trošak biti utvrđen tek nakon izrade studije izvodljivosti.

 

Premijer Hoti je pojasnio da će Vlada Kosova izraditi akcioni plan i listu konkretnih projekata koji su bili deo sporazuma.

 

‘Ukupni troškovi projekata još uvek nisu poznati, neki od projekata još uvek nemaju studije izvodljivosti, koje će odrediti tačnu cenu projekta. Na primer, znamo koliko će koštati autoput Priština - Merdare, jer postoji studija izvodljivosti, dok ne znamo koliko će koštati železnica, jer nema studije izvodljivosti ili plana. Ili gasni projekat koji će finansirati MCC i druge agencije, ne znamo ukupne troškove projekta zbog nedostatka studije izvodljivosti“, rekao je Hoti.

 

U vezi mogućnosti koje proizlaze iz sporazuma potpisanih za sprovođenje projekata, premijer Hoti je rekao da zemlja treba da bude spremna za takve šeme finansiranja.

 

On je potvrdio je da je Kosovo već započelo pripreme i da su održani prvi sastanci sa Privrednom komorom Kosova, Američkom komorom i brojnim preduzećima. Uporedo sa sastancima, Kosovo je započelo pripremu projekata, uključujući i energetske, kao što su projekat gasovoda i depozita gasa u Kosovom Polju.

 

"Opširno smo razgovarali o radnjama koje moramo preduzeti kao vlade, privredne komore i preduzeća kako bismo bili spremni za investicione šeme koje nam dolaze. Takođe pripremamo listu projekata sa kojima ćemo se takmičiti kao vlada, mimo infrastrukturnih projekata. Poput projekta Intermodalne stanice između Prištine i Kosovog Polja, gde će autoputevi, železnice i gasovod koji će doći do Prištine, a nakon toga nastaviti dalja ka Evropi “, rekao je Hoti.

 

28.09.2020 · KOSOVO