KOSOVO: KOMERCIJALNO FINANSIRANJE PROJEKATA OIE


28.09.2020
Kosovska fondacija Mileniuma (KFM), Kosovski fond za kreditne garancije i Ministarstvo finansija potpisali su Pismo o namerama za početak komercijalnog finansiranja do 25 miliona evra za projekte obnovljive energije i energetske efikasnosti.

Strane su potpisale Pismo o namerama u prisustvu Korporacije milenijumskih ciljeva (MCC) i delegacije Američke međunarodne korporacije za finansije i razvoj (DFC), koji su bili u poseti Kosovu radi unapređenja saradnje i ekonomskog razvoja.

Američki DFC će blisko sarađivati sa Kosovskom fondacijom Mileniuma, Kosovskim fondom za kreditne garancije (KFKG) i Ministarstvom finansija u pružanju finansijskih instrumenata koji će smanjiti rizik od bankarskih garancija za KFKG-ov Prozor za Obnovljivu energiju i druge bankarske partnere.

Tokom sastanka, strane su potvrdile svoje napore i posvećenost jačanju saradnje na pokretanju novog proizvoda bankarskih garancija za investitore u obnovljivu energiju, koje će obezbediti KFKG. Stvaranje Prozora smatra se važnim korakom u uvođenju finansiranja za projekte privatnog sektora u bankarskom okruženju na Kosovu. Štaviše, smatra se da je projekat od velike važnosti za paket ekonomskih mera usmerenih na ublažavanje negativnog uticaja pandemije COVID-19 na ekonomiju Kosova.

Hikmete Bajrami, ministarka finansija Kosova, rekla je da je Vlada Kosova usredsređena na pomoć privatnom sektoru u obezbeđenju kapitala i garancija potrebnih za rast i zapošljavanje, ali i promovisanje inovativnih rešenja u finansijskom sektoru.

„Cenimo sjajan rad KFKG-a i KFM-a na stvaranju ovog Prozora i zahvaljujemo se MCC-u na dosadašnjoj finansijskoj podršci KFKG-u. Dalje, spremni smo da sarađujemo sa DFC-om kako bismo obezbedili mehanizme kontragarancije, neophodne za smanjenje ukupnog rizika i kamatnih stopa za kosovske kompanije“, izjavila je ovom prilikom Bajrami.

Sarah Olmstead, direktorka MCC za Kosovo rekla je da su srećni što imaju priliku da podrže privatni sektor u ključnom trenutku ekonomskog oporavka Kosova.

„Ovaj projekat neće pružiti samo finansijsku podršku preduzetnicima u oblasti energetike, već će podržati i bankarski sektor za koji verujemo da  će u budućnosti donijeti velike koristi za ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta“, rekla je ona.

U međuvremenu, Petrit Selimi, izvršni direktor KFM-a, rekao je da ovaj dan obeležava važan trenutak u potvrđivanju multilateralne saradnje koja dodaje vrednost našem radu na Kosovu - povezivanjem privatnih investitora, bankarskog sistema i kosovskih institucija na način koji će otključati novi kapital i povezati potrebna ulaganja u obnovljive izvore energije i ulaganja u energetsku efikasnost.

Prošle godine, KFM je potpisao sporazum sa KFKG-om o stvaranju novog Prozora Garancija za investicije privatnog sektora u nezavisnu proizvodnju energije i druge energetske investicije. KFM je takođe potpisala ugovor sa Financial Markets International, Inc. (FMI) sa sedištem u SAD-u u cilju sprovođenja ovog projekta, uz podršku MCC-a. Cilj ovog projekta je da podrži KFKG, javno-privatne prokejte iz obnovljivih izvora energije i lokalnih banki, fokusirajući se na tri dodatne intervencije sa ciljem povećanja solarnog finansiranja. /Zeri/

28.09.2020 · KOSOVO