BIH / KS: SUBVENCIJE ZA PLINSKE PRIKLJUČKE I REKONSTRUKCIJU INSTALACIJA


06.10.2020
Za poticanje korištenja plina iz proračuna Kantona Sarajevo i ove godine je izdvojen novac

Poboljšanje kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo, kao i poticanje građana da koriste prirodni plin kao okolišno prihvatljiv energent, glavni su ciljevi projekta subvencioniranja ugradnje plinskih priključaka, kao i rekonstrukcije unutarnjih plinskih instalacija

Taj projekt, čija realizacija upravo traje, financira vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo prostornog uređenja, zaštite okoliša i građenja FBiH. 

Tvrtka Sarajevogas javlja kako je i ove godine iz proračuna KS-a za to izdvojeno gotovo 1,4 milijuna kuna (350 tisuća KM), odnosno oko 3 900 kuna (1000 KM) po korisniku. 

 

Više od tisuću korisnika 

Valja naglasiti kako su se za priključenje objekta na plinsku mrežu u ovoj godini prijavila 374 korisnika, a za rekonstrukciju unutarnje plinske instalacije njih 38. 

Sarajevogas je do 1. listopada na plinsku mrežu priključilo 200 novih korisnika. Prema planu, većina novih korisnika će biti priključena na mrežu do početka sezone grijanja. 

Inače, realizacija ovog projekta počela je 2018., a do 1. listopada pravo na subvenciju ostvarilo je 1 011 korisnika. U Sarajevogasu se nadaju kako će taj projekt biti nastavljen i u sljedećoj godini. / ENERGETIKA-NET.COM

 

06.10.2020 · KANTON_SARAJEVO / PRIRODNI_PLIN / PLINSKE_INSTALACIJE / SARAJEVOGAS / PROJEKTI / SUBVENCIJE