ALBANIJA / KOSOVO / ALBANIJA I KOSOVO* POTPISALI SPORAZUM O OSNIVANJU ZAJEDNIČKE BERZE ELEKTRIČNE ENERGIJE / ALBANIJAKOSOVO* / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


07.10.2020
Kosovski i albanski operatori prenosnog sistema – KOSTT i OST, potpisali su sporazum o osnivanju Albanske berze električne energije (ALPEX), NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS

Sporazum o akcionarima nove berze potpisali su direktori dve firme, Ilir M. Shala (KOSTT) i Skerdi Drenova (OST).

ALPEX, sa sedištem u Tirani, upravljaće kratkoročnim tržištima električne energije u Albaniji i na Kosovu*

Ovo je rezultat procesa koji je započeo u martu kada je albanska vlada objavila tender za kompanije zainteresovane da postanu akcionari nove berze. Tender je obustavljen zbog korona virusa u aprilu, a onda je saopšteno da su izabrani akcionari.

Kako je saopštio Sekretarijat Energetske zajednice, berza električne energije sa sedištem u Tirani upravljaće kratkoročnim tržištima električne energije u Albaniji i na Kosovu*.

ALPEX će morati da nabavi platformu za rad dan-unapred tržišta

Ubrzo nakon zvaničnog početka rada nova berza će biti zadužena za proces spajanja dan-unapred tržišta Albanije i Kosova*, naveo je Sekretarijat.

ALPEX će, kako se dodaje, morati da angažuje firmu koje će mu obezbediti platformu za rad dan-unapred tržišta i povezivanja tržišta. To će novoj berzi omogućiti da se prijavi za status operatora organizovanog tržišta električne energije (NEMO) u Albaniji i na Kosovu*, naveo je Sekretarijat.

Nove mogućnosti za proizvođače i potrošače

Dirk Buschle, zamenik direktora Sekretarijata, izjavio je da sporazum otvara put za efikasnu integraciju Albanije i Kosova* u panevropsko tržište u budućnosti.

Sekretarijat je pozvao sve zainteresovane strane da zajedno rade na što skorijem zvaničnom početku rada Albanske berze električne energije kako bi se osiguralo povezivanje tržišta u prvoj polovini 2021. godine.

Kako se navodi u saopštenju kosovskog operatora prenosnog sistema KOSTT, uspostavljanje nove berze obezbediće veću transparentnost i konkurenciju na tržištu.

Ilir M. Shala, generalni direktor firme KOSTT, izjavio je da je ovo još jedan korak ka daljoj integraciji u zajedničko evropsko tržište električne energije, dok Skerdi Drenova, administrator firme OST, očekuje da berza stvori uslove za trgovinu energijom po neregulisanim cenama, što će stvoriti nove mogućnosti za proizvođače i potrošače da ostvare ekonomske benefite.

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

 

07.10.2020 · ALPEX / BERZA_ELEKTRIČNE_ENERGIJE / DAN-UNAPRED_TRŽIŠTE / ENERGETSKA_ZAJEDNICA / KOSTT / OST / SPAJANJE_TRŽIŠTA