BIH /ŽIVOTNA SREDINA / U SARAJEVU UVEDENO STANJE PRIPRAVNOSTI ZBOG ZAGAĐENJA VAZDUHA / VLADIMIR SPASIĆ


03.11.2020
U Sarajevu je zbog zagađenja vazduha proglašena “pripravnost” jer su vrednosti suspendovanih čestica PM10 bile veće od graničnih, što podrazumeva uvođenje konkretnih mera kako bi se kvalitet vazduha poboljšao,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Kako i svake godine, sa početkom grejne sezone gradovi u regionu počeli su da se suočavaju sa povećanim zagađenjem vazduha.

“Pripavnost” je prvi od tri stadijuma koje proglašavaju vlasti glavnog grada BiH kako bi poručili građanima da je vazduh prekomerno zagađen i da se preduzimaju ranije predviđene mere, što je dobra praksa, u poređenju sa gradovima koji to ne rade. Opasniji stadijum je “Upozorenje”, a najopasniji “Uzbuna”, koji je prošle godine proglašen, na primer, sredinom januara.

Zbog prekoračenja graničnih vrednosti čestica PM10 proglašen je prvi stepen opasnosti od zagađenja vazduha – “Pripravnost”

Kako je saopštila Vlada Kantona Sarajevo, Stručno telo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mera u slučajevima prekomerne zagađenosti vazduha proglasilo je u petak epizodu “Pripravnost” za kompletno područje kantona, jer su na tri lokacije zabeležena prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti PM10 – 50 mikrograma po kubnom metru.

Na mermoj stanici Otoka vrednost je bila 55 mikrograma, na Ilidži 83, a na Ilijašu 116.

U epizodi “Pripravnost”, kako se navodi, preduzimaju se sledeće mere :

  • u zoni A – u opšinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža – ispod 700 metara nadmorske visine zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju MUP-a,
  • u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja saobraćajnica sa primenom mokrog postupka kalcijum-hloridom,
  • pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima,
  • smanjenje temperature za minimalno 2°C na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrejavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gde za to postoje tehničke mogućnosti,
  • maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prevoza koji ne zagađuju okolinu,
  • pozivanje pravnih lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti pomere početak radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica,
  • upozorenje rizičnim grupama stanovništva da smanje kretanje,
  • upozorenje ustanovama školskog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja, da deca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vreme velikih i malih odmora, kao i da se časovi fizičkog vaspitanja ne odvijaju u dvorištu škole,
  • upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru,
  • upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na telefon 033/66 00 00.

03.11.2020 · PM10 / ZAGAĐENJE_VAZDUHA