BIH /OIE / EPBIH ŠIRI ZELENI PORTFOLIO KUPOVINOM GOTOVIH ELEKTRANA I PROJEKATA / VLADIMIR SPASIĆ


03.11.2020
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH) želi da kupi hidroelektrane, solarne elektrane i vetroelektrane koje su u pogonu, ali i projekte za njihovu gradnju koji su u razvojuPRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Ovakav potez nije uobičajen za državne elektroprivrede u zemljama regiona koje nisu članice EU, ali jeste za one koje jesu, poput Hrvatske elektroprivrede (HEP) ili grčkog PPC. HEP je sličan javni poziv objavio u julu ove godine, a i svoj prvi vetropark Korlat, je izgradio tako što je preuzeo već razvijen projekat.

EPBiH traži ponude fizičkih i pravnih lica

EPBiH je sada objavila javni poziv za prikupljanje ponuda fizičkih i pravnih lica koji žele da prodaju svoje elektrane i projekte u razvoju.

Namera EPBiH je da na ovaj način značajno poveća proizvodnju iz obnovljivih izvora

U skladu s strateškim ciljem da značajno poveća udeo proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, EPBiH je objavila poziv zainteresovanim stranama – fizičkim i pravnim licima, za iskazivanjem interesa za prodaju projekata obnovljivih izvora energije koji su već u pogonu i projekata koji su u razvoju, navodi se u pozivu.

Kod projekata u razvoju prednost će imati elektrane čija gradnja je bliža završetku

Pozivom su obuhvaćene hidroelektrane snage 1 MW i više koje su u pogonu, kao i hidroelektrane snage 10 MW i više koje su u razvoju. Zatim, vetroelektrane koje su u pogonu ili su u razvoju snage 3 MW i više, kao i solarne elektrane postavljene na zemlji koje su pogonu ili su razvoju snage 1 MW i više.

Za vetroelektrane i solarne elektrane u razvoju minimalan uslov je posedovanje urbanističke saglasnosti, a prednost pri odabiru će imati projekti koji su bliži završetku, piše u pozivu.

Posle analize EPBiH će poslati ponudu za kupovinu

Pisma o interesu za prodaju projekta EPBiH će primati do 31. decembra ove godine.

U javnom pozivu se ne navodi koliko novca je kompanija planirala da uloži na ovakav način

Posle toga kompanija će obaviti inicijalnu ocenu ponuda i napraviti listu prihvatljivih projekata, koje će rangirati na osnovu proračuna nivelisanih troškova proizvodnje.

Za najbolje rangirane projekte, uzimajući u obzir sredstva na raspolaganju, EPBiH će zatražiti detaljnije podatke i poslati ponudu za kupovinu projekta, navodi se u javnom pozivu.

03.11.2020 · EPBIH / HIDROELEKTRANE / JAVNI_POZIV / SOLARNE_ELEKTRANE / VETROELEKTRANE