SLOVENIJA / ŽIVOTNA SREDINA / VLADA SLOVENIJE SPREMILA 63 MILIONA EVRA DA SMANJI ZAGAĐENJE VAZDUHA U TRI GRADA / AUTOR VLADIMIR SPASIĆ


19.11.2020
Vlada Slovenije usvojila je planove za smanjenje zagađenja vazduha u Mariboru, Celju i Murskoj Soboti koji sadrže mere za povećanje energetske efikasnosti, veću upotrebu obnovljivih izvora energije i uvođenje održive urbane mobilnosti. Za realizaciju planova gradovi će dobiti 63 miliona evra,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Planove za kvalitet vazduha Slovenija koristi kako bi poboljšala kvalitet vazduha u područjima sa prekomernim koncentracijama suspendovanih čestica PM10. Cilj planova je da se, zajedno sa merama na nivou države, ove koncentracije što pre vrate u okvir dozvoljenih vrednosti, navodi se na sajtu slovenačke vlade.

Slovenija koristi lokalne planove za kvalitet vazduha u oblastima u kojima su prekoračene dozvoljene koncentracije PM10

Zagađenje vazduha jedno je od glavnih ekoloških pitanja u jugoistočnoj Evropi.

Planovi predviđaju proširenje mreža za daljinsko grejanje i snabdevanje prirodnim gasom

Planovima su definisane mere, pre svega, za sektore grejanja i transporta. Mere u sektoru grejanja uključuju energetsku sanaciju zgrada, proširenje mreže u sistemima daljinskog grejanja i mreže za snabdevanje prirodnim gasom, kao i izgradnju novih malih toplana na biomasu. U transportu će sredstva biti uložena u proširenje mreže gradskog prevoza, kao i obnavljanje voznog parka gradskih prevoznika i komunalnih firmi.

Mnoge mere zahtevaju mala ulaganja, ali imaju veliki uticaj na kvalitet vazduha

Kako je saopštila slovenačka vlada, mnoge mere predviđene planovima ne zahtevaju velika ulaganja, a mogu da donesu značajno poboljšanje kvaliteta vazduha. To su aktivnosti poput podizanja svesti, edukacije i obaveštavanja.

Kako je raspodeljeno 63 miliona evra:

  • Maribor – 28,5 miliona evra (grejanje 18 miliona evra, transport 10,5 miliona evra)
  • Celje – 24,7 miliona evra (grejanje 5,5 miliona evra, transport 19,2 miliona evra)
  • Murska Sobota – 9,4 miliona evra (grejanje 3,7 miliona, transport 5,7 miliona evra).

Sredstva su uglavnom obezbedile opštine i vlada (Kohezioni fond EU).

Planove za kvalitet vazduha pripremili su zajedno lokalne samouprave, Agencija Republike Slovenije za životnu sredinu (ARSO) i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja.

19.11.2020 · ODRŽIVA_URBANA_MOBILNOST / PM10 / SISTEM_DALJINSKOG_GREJANJA / ZAGAĐENJE_VAZDUHA