SRBIJA / AUTOR / IGOR TODOROVIĆ / ŽIVOTNA SREDINA /VALJEVCI: PODACI O ZAGAĐENJU TREBA DA BUDU PRIKAZANI U REALNOM VREMENU


04.12.2020
Gradska uprava je prenela informacije o dnevnim nivoima polutanata u vazduhu za nekoliko dana na kraju novembra, ali sa zakašnjenjem, pa aktivisti i aktivistkinje iz Lokalnog odgovora ukazuju na to da podaci o zagađenosti moraju da budu dostupni Valjevcima u realnom vremenu i lako vidljivi na sajtu,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Ljudi okupljeni oko kampanje Aero alarm preneli su da su organi lokalne vlasti u Valjevu 1. decembra učinili prvi korak ka ostvarenju prava javnosti na informaciju o životnoj sredini, nakon višegodišnjeg pritiska građana i javnosti. Gradska uprava je na svom sajtu tada objavila dnevne proseke koncentracija čađi i suspendovanih čestica PM10 u vazduhu za period od 24. do 28. novembra. Vladimir Pantić iz Lokalnog odgovora, koji sprovodi akciju, napominje da ta organizacija traži od valjevskih vlasti da obaveštava građane o zagađenosti iz sata u sat.

Lokalne institucije su dužne da obaveštavaju javnost o opasnosti od zagađenog vazduha, kao i o merama za zaštitu zdravlja ili smanjenje aerozagađenja, navodi se u saopštenju Aero alarma. “Pozivamo javnost u Valjevu, građane i građanke, udruženja i lokalne medije da se udružimo i budemo uporni u borbi za pravo na odgovornu vlast i zdravu životnu sredinu”, dodaju aktivistkinje i aktivisti.

Izveštaj mora da bude vidljiviji na gradskom sajtu

Pantić je za Balkan Green Energy News rekao da su podaci koji se objavljuju sa zakašnjenjem beskorisni i da se izveštaj nalazi na nedovoljno vidljivom mestu na gradskoj veb stranici.

Rezultati istraživanja Aero alarma pokazali su da je zainteresovanost lokalnih medija za zagađenost vazduha veoma slaba

“Po Zakonu o zaštiti životne sredine, Grad Valjevo i Zavod za javno zdravlje dužni su da blagovremeno obaveštavaju i upozoravaju građane na prekoračenje dozvoljenih nivoa zagađenosti vazduha. Nečinjenje povlači i krivičnu odgovornost. Mi ćemo nastaviti s pritiskom, koji je već donekle urodio plodom, da javnost ostvari pravo na pristup informacijama”, izjavio je.

Rezultati istraživanja Aero alarma pokazali su da je zainteresovanost lokalnih medija veoma slaba i samo nekoliko njih je tokom novembra uopšte izveštavalo o ovom pitanju od životnog značaja, veli Pantić. Dodaje da su se do sada mesečni izveštaji s podacima Zavoda za javno zdravlje objavljivali tek polovinom narednog meseca ili još kasnije.

Koncentracija čestica PM10 skoro četvorostruko premašila dozvoljeni nivo

Iz podataka skupljenih kroz lokalnu mrežu stanica vidi se da su proseci količine čađi i sitne prašine u kategoriji PM10 svakog dana bili iznad granične vrednosti, koja je 50 mikrograma po kubnom metru. Prosečna količina ovih suspendovanih čestica bila je najviša 25. na 26. novembar – 184,52 mikrograma. Koncentracija čađi je na jednom mernom mestu 26. na 27. novembar dostigla 90,53 mikrograma po kubiku vazduha.

To što su dnevni izveštaji navedeni za po dva uzastopna dana može da znači da 24-časovni presek nije u ponoć, pa građani ne dobijaju dovoljno preciznu informaciju.

04.12.2020 · VALJEVO / ZAGAĐENOST_VAZDUHA