SRBIJA / AUTOR IGOR TODOROVIĆ / /ŽIVOTNA SREDINA / LOKALNE SAMOUPRAVE ĆE DOBITI 3,4 MILIONA EVRA DA POVEĆAJU KVALITET VAZDUHA


04.02.2021
Gradovi i opštine Srbije mogu do 16. februara da predlože mere za smanjivanje zagađenosti vazduha. Vlada je odvojila 3,4 miliona evra za kofinansiranje zamene i unapređenje grejnih sistema, podršku pri suzbijanju zagađenja iz individualnih izvora i sadnju drveća, PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Ministarstvo zaštite životne sredine pozvalo je gradove i opštine da prijave projekte koji vode smanjenju zagađenosti vazduha. Program se sastoji od tri javna poziva i vredan je ukupno 400 miliona dinara ili 3,4 miliona evra. Polovina je namenjena za podršku pri obnovi i zameni kotlarnica za grejanje, dok je ostatak jednako podeljen na pošumljavanje i mere obaranja zagađenja iz individualnih izvora. Rok za projekte koji će povećati kvalitet vazduha je 16. februar.

“Borba za čist vazduh je jedna od najvažnijih u ministarstvu koje vodim i odlučni smo u nameri da podstaknemo lokalne samouprave da što hitnije reaguju i rešavaju ovaj problem… Delujemo istovremeno na više frontova”, izjavila je ministarka Irena Vujović.

Podsetimo, vlasti u Srbiji su u decembru najavile da će finansirati prelazak kotlarnica u sistemu daljinskog grejanja u Kragujevcu sa uglja na prirodni gas. Vujović je tada obećala da će sistemi u vrtićima, domovima zdravlja, školama i domaćinstvima biti prebačeni na čistije energente.

Opštine, gradovi mogu da obezbede četiri petine troškova za projekte kojima će poboljšati kvalitet vazduha

Ministarstvo će preko tri navedena konkursa pokriti najviše 80 odsto opravdanih troškova, a korisnici moraju da obezbede sredstva za preostali deo. Rang-lista će biti objavljena do 60 dana od isteka roka za prijave, stoji u saopštenju.

Ministarstvo zaštite životne sredine se obavezalo da pomogne prebacivanje grejnih sistema na čistije energente

Pri bodovanju predloga nabavke, zamene, obnove i sanacije kotlarnica i individualnih ložišta, među najvažnijim kriterijumima biće značaj projekta za životnu sredinu, stepen uticaja i ugroženosti životne sredine, navodi ministarstvo. Dodalo je da će u obzir uzeti i spremnost projekta za realizaciju i održivost rezultata. Prijavljene opštine i gradovi treba da navedu informacije o relevantnim dozvolama, odobrenjima i saglasnostima.

U ocenjivanje ulazi nivo razvoja na teritoriji potencijalnih korisnika sredstava

U segmentu pošumljavanja degradiranih, javnih i zaštićenih površina, komisija će proceniti opšti uticaj na životnu sredinu i stepen razvijenosti lokalne samouprave, navodi se u dokumentaciji.

Predviđeno je da se sredstva dodeljena kroz sva tri konkursa realizuju do kraja godine.

04.02.2021 · DALJINSKO_GREJANJE / DEKARBONIZACIJA / GREJANJE / KVALITET_VAZDUHA / POŠUMLJAVANJE / ZAGAĐENOST_VAZDUHA / ŽIVOTNA_SREDINA