VIZIJA RAČUNOVODSTVO / APR IZDAJE IZVODE I POTVRDE O STVARNIM VLASNICIMA ZA POTREBE POSLOVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA


07.02.2021
U Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika je trenutno upisano oko 140.000 obveznika, odnosno 85% registrovanih subjekata, koji imaju zakonsku obavezu da elektronski evidentiraju podatke o svojim stvarnim vlasnicima.

Radi obezbeđivanja transparentnih podataka o stvarnim vlasnicima i olakšavanja poslovanja privrednim subjektima, Agencija za privredne registre je omogućila izdavanje izvoda i potvrda iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika u formi elektronskog dokumenta ili u papirnoj formi.

Izvod sadrži podatke o trenutnoj vlasničkoj strukturi registrovanog subjekta, a potvrda sadrži istorijske podatke o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta, ili podatke o fizičkom licu, da li je upisano ili je bilo upisano u evidenciji kao stvarni vlasnik registrovanog subjekta.

Agencija je korisnicima ove usluge omogućila izbor načina naručivanja, plaćanja i izdavanja dokumenta iz evidencije, u zavisnosti od potreba samog privrednog subjekta, zahteva nadležnog organa i drugih privrednih subjekata (banke), s kojima subjekt ulazi u poslovni odnos, zbog kojeg su podaci o vlasništvu i potrebni..

Elektronski zahtev za izdavanje izvoda i potvrde podnosi se preko portala Agencije za privredne registre, odnosno sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika APR, kojem se pristupa preko ovih stranica:

 Izvor: APR

07.02.2021 · VIZIJA_RAČUNOVODSTVO