ALBANIJA / AUTOR IGOR TODOROVIĆ / OIE /ALBANIJA UKIDA DOZVOLE ZA ČETIRI STARA PROJEKTA VETROELEKTRANA


22.02.2021
Regulaciona uprava za energetiku je pokrenula postupak oduzimanja dozvola za gradnju četiri vetroparka koje su izdate pre više od deset godina i potez obrazložila promenama u pravnom okviru,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Budući da Ministarstvo infrastrukture i energetike u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj ponovo evaluira projekte i investicione planove, četiri kompanije će, po svemu sudeći, ostati bez dozvola koje im je 2007. i 2008. godine Albanija odobrila za projekte vetroelektrana, prenosi Monitor.al.

Posle sastanka održanog početkom meseca, regulaciona uprava za energetiku ERE obavestila je investitore da im neće produžiti rokove i da je započela proceduru ukidanja dozvola. Ovo telo je ukazalo na to da je dobilo zahtev od ministarstva da ih povuče. EBRD pruža pomoć vladi u pripremi aukcija za proizvodnju struje iz energije vetra.

Albanija je u decembru naložila svim vlasnicima dozvola za projekte vetroelektrana da ih dovedu u sklad sa trenutnim propisima.

E-Vento planirao da turbine postavi u zaštićenoj zoni

ERE je saopštio da bi barem 15 turbina planirane vetrofarme firme E-Vento Albania bilo instalirano u oblasti od istorijskog značaja. Ukupno 72 megavata trebalo je da se instalira u Markatu na krajnjem jugu zemlje, blizu arheološkog nalazišta Butrint.

Jedno od odobrenja na listi dobila je 2007. godine HERA, dok su preostala izdata naredne godine. Ovo preduzeće je nameravalo da u Kapštici u oblasti Korče na jugoistoku sagradi postrojenje od 150 megavata.

Projekti je trebalo da se završe između 2012. i 2014. godine

Uprava je odbila i zahtev firme ERS-08 da dobije produženje roka za vetropark od 40 megavata u Kavaji na zapadu Albanije, pozivajući se na stav vlade. Četvrti projekat je razvila kompanija Biopower Green Energy. Planirala je da blizu severnog grada Lješa izgradi pogon snage 230 megavata.

Četiri pomenute vetrofarme je trebalo da budu završene između 2012. i 2014. godine. U zemlji još uvek nema elektrana na vetar.

22.02.2021 · EBRD / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE / VETROELEKTRANE